G6011k Bakalářský seminář II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Faimon, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G0211 Převzetí zadání bakalářské prá && ( G5011k Bakalářský seminář I || G5011 Bakalářský seminář I ) && ! G6011 Bakalářský seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
verbální prezentace daného geologického tématu
prezentace předběžných výsledků bakalářské práce
prezentace literatury související s tématem
Osnova
  • Verbální prezentace daného geologického tématu (bakalářské práce):
  • úvod do problému
  • souhrn známých faktů o daném tématu
  • prezentace předběžných výsledků
  • diskuse výsledků
  • závěr
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Prezentace tématu a společná diskuse o obsahu a formě.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě účasti a aktivity na semináři
Informace učitele
K semináři jsou doporučeny konzultace s vedoucím bakalářské práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.