EN

PřF:GS061 Ložisková geologie - Informace o předmětu

GS061 Ložisková geologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Závěrečná státní zkouška je postavena na zvládnutí obsahu předepsaných kurzů. Podstatou je přehled geneze ložisek a vývoje ložiskotvorných procesů. Důležitou součástí je znalost ekonomických a environmentálních aspektů těžby ložisek. Základní přehled světových a regionálních zdrojů v ČR a jejich geologického kontextu je součást vyžadovaných znalostí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student by měl být schopen vysvětlit ložiskotvorné procesy a základní pojmy ekonomiky ložisek.
Osnova
  • Faktory ovlivňující a definující ložisko, zásoby, zdroje nerostných surovin. Ekonomické pojetí ložiska, cena surovin a oceňování ložisek. Principy řízení surovinového hospodářství, základní právní dokumenty. Metody výzkumu a průzkumu ložisek, nerostných zdrojů a indicií. Klasifikace ložisek nerostných surovin. Hlavní rysy stavby ložisek, ložiskových těles a textur nerostných surovin. Ložiskotvorné procesy endogenních typů ložisek. Ložiskotvorné procesy exogenních typů ložisek. Kaustobiolity a jejich geneze (karbonifikace a bitumenizace). Suroviny pro metalurgii, další průmyslové kovy a jejich hlavní zdroje. Stavební a chemické suroviny a jejich hlavní zdroje. Energetické suroviny a jejich zdroje. Hlavní environmentální problémy spjaté s využíváním ložisek a jejich řešení.
Literatura
  • ROBB, L. J. Introduction to ore-forming processes. 1st pub. Malden, Mass: Blackwell Publishing, 2005. viii, 373. ISBN 0632063785. info
  • Mineral deposits of the world : ores, industrial minerals and rocks. Edited by Mirko Vaněček. 1. vyd. Praha: Academia, 1994. 519 s. ISBN 802000436X. info
  • ROZLOŽNÍK, Ladislav. Ložiská nerastných surovín a ich vyhl'adávanie. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 693 s. info
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.