GS061 Ložisková geologie (SZk)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Závěrečná státní zkouška je postavena na zvládnutí obsahu předepsaných kurzů. Podstatou je přehled geneze ložisek a vývoje ložiskotvorných procesů. Důležitou součástí je znalost ekonomických a environmentálních aspektů těžby ložisek. Základní přehled světových a regionálních zdrojů v ČR a jejich geologického kontextu je součást vyžadovaných znalostí.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student by měl být schopen vysvětlit ložiskotvorné procesy a základní pojmy ekonomiky ložisek.
Výstupy z učení
Student je schopen navrhnout praktické řešení geologických úkolů.
Osnova
  • GS061 Ložisková geologie Okruhy problémů ke státní zkoušce Faktory ovlivňující a definující ložisko, zásoby, zdroje nerostných surovin. Ekonomické pojetí ložiska, cena surovin a oceňování ložisek. Principy řízení surovinového hospodářství, základní právní dokumenty. Metody výzkumu a průzkumu ložisek, nerostných zdrojů a indicií. Klasifikace ložisek nerostných surovin. Hlavní rysy stavby ložisek, ložiskových těles a textur nerostných surovin. Ložiskotvorné procesy endogenních typů ložisek. Ložiskotvorné procesy exogenních typů ložisek. Kaustobiolity a jejich geneze (karbonifikace a bitumenizace). Suroviny pro metalurgii, další průmyslové kovy a jejich hlavní zdroje. Stavební a chemické suroviny a jejich hlavní zdroje. Energetické suroviny a jejich zdroje. Hlavní environmentální problémy spjaté s využíváním ložisek a jejich řešení.
Literatura
  • ROBB, L. J. Introduction to ore-forming processes. 1st pub. Malden, Mass: Blackwell Publishing, 2005. viii, 373. ISBN 0632063785. info
  • Mineral deposits of the world : ores, industrial minerals and rocks. Edited by Mirko Vaněček. 1. vyd. Praha: Academia, 1994. 519 s. ISBN 802000436X. info
  • ROZLOŽNÍK, Ladislav. Ložiská nerastných surovín a ich vyhl'adávanie. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 693 s. info
Výukové metody
studium výukových materiálů
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020.