EN

PřF:Bi6710 Taxonomie patogenních bakterií - Informace o předmětu

Bi6710 Taxonomie patogenních bakterií

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Pavel Švec, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Pavel Švec, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. St 11:00–11:50 A25-209
Předpoklady
C3580 Biochemie && ( Bi4020 Molekulární biologie || NOW ( Bi4020 Molekulární biologie )) && ( Bi4090 Obecná mikrobiologie || NOW ( Bi4090 Obecná mikrobiologie ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Limitujici je kapacita cvicebny
Mateřské obory
Cíle předmětu
V rámci kurzu se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti taxonomie bakterií. Absolventi kurzu budou schopni orientace v současné klasifikaci, nomenklatuře a identifikaci bakterií (doména Bacteria) významných v humánní klinické mikrobiologii. Na základě získaných poznatků budou absolventi schopni interpretovat údaje získané při typizaci a identifikaci bakteriálních izolátů a tyto zařadit v rámci fylogenetického systému mikroorganismů.
Osnova
  • V první části kurzu budou probrány základní pojmy z oboru taxonomie bakterií (klasifikace, nomenklatura a identifikace) a dále budou zmíněny aktuální metodické přístupy k popisu bakteriálních druhů a jejich fylogenetického členění do vyšších taxonů (1 přednáška). V následující části kurzu bude podrobně zmíněna taxonomie rodů a druhů bakterií významných z pohledu humánní klinické mikrobiologie. Kurz bude zaměřen především na zástupce kmenů Proteobacteria (5 přednášek), Firmicutes (3 přednášky), Actinobacteria (3 přednášky) a další klinicky významné skupiny (1 přednáška).
Literatura
  • SEDLÁČEK, Ivo. Taxonomie prokaryot. Illustrated by Petr Ondrovčík. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 s. ISBN 8021042079. info
  • Garrity, G.M., Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T. (eds.). 2005. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Second edition. Volume Two. The Proteobacteria. Part A Introductory Essays. Springer, USA.
  • Garrity, G.M., Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T. (eds.). 2005. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Second edition. Volume Two. The Proteobacteria. Part B The Gammaproteobacteria. Springer, USA.
  • Garrity, G.M., Brenner, D.J., Krieg, N.R., Staley, J.T. (eds.). 2005. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Second edition. Volume Two. The Proteobacteria. Part C The Alpha-, Beta-, Delta-, and Epsilonproteobacteria. Springer, USA.
  • De Vos, P., Garrity, G.M., Jones, D., Krieg, N.R., Ludwig, W., Rainey, F.A., Schleifer, K.H., Whitman, W.B. (eds.). 2009. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Second edition. Volume Three. The Firmicutes. Springer, USA.
  • Whitman, W., Goodfellow, M., Kampfer, P., Busse, H.-J., Trujillo, M. E., Ludwig, W., Suzuki,K.-i., Parte, A. (eds.). 2012. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Second edition. Volume Five. The Actinobacteria. Part A. Springer, USA.
  • Whitman, W., Goodfellow, M., Kampfer, P., Busse, H.-J., Trujillo, M. E., Ludwig, W., Suzuki,K.-i., Parte, A. (eds.). 2012. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. Second edition. Volume Five. The Actinobacteria. Part B. Springer, USA.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Kurz je ukončen formou kolokvia, kdy studenti složí závěrečný test obsahující 30 otázek. Pro úspěšné zvládnutí kurzu je nutno správně odpovědět minimálně 20 otázek.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi6710