GS131 Geofyzika (SZk)

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Havíř, Dr. (přednášející)
Garance
Mgr. Josef Havíř, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G8311 Fyzika Země a geodynamika || NOW ( G8311 Fyzika Země a geodynamika )) && ( G8461 Seismologie a seismotektonika || NOW ( G8461 Seismologie a seismotektonika ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • 1. Vznik a složení Země - teorie vzniku, zdroje informací o složení, metody průzkumu hluboké stavby Země, laboratorní metody
 • 2. Gravitační pole Země, tíhová anomálie, geoid
 • 3. Magnetické pole Země, paleomagnetismus
 • 4. Radiální struktura Země - chemická a reologická stratifikace, seismické vlastnosti
 • 5. Litosféra a petrologie svrch. pláště - definice a metody průzkumu, základní charakteristika, proměnlivost mocnosti litosféry, horninové vzorky hlubší litosféry, vznik oceánské litosféry
 • 6. Chladnutí Země a geotermika - tepelný tok, zdroje tepla, modely přenosu tepla, model globální geotermy, konvekce
 • 7. Cirkulace materiálu v plášti - základní hybné mechanismy deskové tektoniky, aspekty subdukce, horké skvrny a velké magmatické provincie, plumy
 • 8. Mechanické vlastnosti, reologie - elasticita, plasticita, viskoelastické chování, reologie Země, mechanické vlastnosti litosféry
 • 9. Fyzikální vlastnosti hornin a minerálů - hustotní, magnetické, elektrické, radioaktivní vlastnosti
 • 10. Koncept izostáze - Airyho a Prattův model
 • 11. Šíření seismického signálu tělesem Země – hlavní seismická rozhraní, seismický stín
 • 12. Zemětřesení – seismické zdroje, lokalizace, fokální mechanismy
 • 13. Seismický signál – šíření seismického signálu ve vrstevním prostředí, Snellův zákon, zóna rychlého růstu rychlosti, zóna snížených rychlostí
 • 14. Velikost zemětřesení - magnitudo, intenzita, saturace magnituda
 • 15. Globální seismicita
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.