Bi3333 Specializační seminář Experimentální biologie živočichů a imunologie 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Kateřina Tomanová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Alois Kozubík, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi3002 Bakalářská práce EMB 2 ) || NOW ( Bi6006 Bakalářská práce EBŽI II ) || NOW ( Bi6016EB Bakalář. práce biol. II (ÚEB) )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit zásady vědecké komunikace v oblasti fyziologie živočichů a imunologie
- použít relevantní vědecké informace k přípravě seminárních a závěrečných prací
- vytvořit přednášku o své práci a obhájit ji před odborným publikem
- předkládat odůvodněná, argumentačně promyšlená a racionální rozhodnutí na základě své vlastní práce
- interpretovat a diskutovat výsledky své vlastní práce
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit zásady vědecké komunikace v oblasti fyziologie živočichů a imunologie
- použít relevantní vědecké informace k přípravě seminárních a závěrečných prací
- vytvořit přednášku o své práci a obhájit ji před odborným publikem
- předkládat odůvodněná, argumentačně promyšlená a racionální rozhodnutí na základě své vlastní práce
- interpretovat a diskutovat výsledky své vlastní práce
Osnova
  • Program seminářů je sestavován individuálně pro každý semestr. Jádro tvoří prezentace diplomových a postgraduálních studentů, zhruba 30 % přednášek připadá na zvané interní nebo externí odborníky.
Literatura
  • Respective literature is assigned in the course of the seminar.
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Formou výuky jsou pravidelné přednášky studentů, kteří prezentují své vědecké práce jedenkrát za rok a přednášky expertů pozvaných z jiných fakult či výzkumných ústavů v ČR nebo zahraničí.
Metody hodnocení
Pravidelné týdenní semináře. Povinné jsou prezentace bakalářských a diplomových prací, aktivní účast na minimálně 80 % seminářů.
Informace učitele
Další informace o programu seminářů budou vždy aktuálně uvedeny na http://www.sci.muni.cz/ofiz/
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.