Bi3339 Specializační seminář Molekulární biologie a genetika 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (cvičící)
Mgr. Jarmila Navrátilová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Petr Chlapek, DiS., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tibor Botka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Markéta Wayhelová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Tibor Botka, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Markéta Wayhelová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi3002 Bakalářská práce EMB 2 ) || NOW ( Bi6401 Bakalářská práce II )
Obsah předmětu je ve vztahu k tématu bakalářské práce, proto je zápis možný pouze souběžně s předmětem Bi3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- formulovat hlavní cíle své bakalářské práce
- interpretovat a prezentovat poznatky na základě rešerše literatury
- formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse v oblasti molekulární biologie a genetiky
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- formulovat hlavní cíle své bakalářské práce
- interpretovat a prezentovat poznatky na základě rešerše literatury
- formulovat otázky a odpovědí a argumentovat v průběhu diskuse v oblasti molekulární biologie a genetiky
Osnova
  • Program semináře je vypracován na začátku semestru podle témat bakalářských prací.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
přednášky studentů a zvaných hostů následované diskusí k danému tématu
Metody hodnocení
Zápočet se udílí za přípravu ústních sdělení a aktivní účast v diskusích po odeznění přednášek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/Bi3339