M9100 Numerické metody řešení diferenciálních rovnic

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. (přednášející), Mgr. Jiří Zelinka, Dr. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Řešení Cauchyho úlohy pro obyčejnou diferenciální rovnici; Metody Runge-Kutta, vícekrokové metod Variační metody, Ritzova metoda, Galerkiniva metoda
Metoda sítí pro parciální diferenciální rovnice
Metoda konečných prvků
Metoda střelby pro okrajové úlohy
Literatura
  • VITÁSEK, Emil. Základy teorie numerických metod pro řešení diferenciálních rovnic. 1. vyd. Praha: Academia, 1994. 409 s. ISBN 8020002812. info
  • RALSTON, Anthony. Základy numerické matematiky. Translated by Milan Práger - Emil Vitásek. 2. čes. vyd. Praha: Academia, 1978. 635 s., ob. info
  • REKTORYS, Karel. Metoda časové diskretizace a parciální diferenciální rovnice. 2. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 361 s. info
Metody hodnocení
Zkouška ústní
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.