EN

PřF:C1040 Obecná chemie-sem. - Informace o předmětu

C1040 Obecná chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Milan Alberti, CSc. (cvičící)
RNDr. Dalibor Dastych, Dr. (cvičící)
RNDr. Aleš Mareček, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C1020 Obecná chemie )
Znalosti chemie na úrovni střední školy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář je součástí předmětu C1020 "Obecná chemie". Cílem je získat rutinu v oblasti základních chemických výpočtů a anorganickém chemickém názvosloví. Kurs zahrnuje základní chemické zákony, stechiometrii, vyčíslování chemických rovnic, stavbu elektronového obalu, chemickou vazbu, skupenství látek, výpočty koncentrace roztoků, základní výpočty z termochemie , chemické rovnováhy, elektrochemie, výpočet pH v různých systémech.
Osnova
  • Základní chemické výpočty a názvosloví anorganických sloučenin
Literatura
  • RŮŽIČKA, Antonín, Lubomír MEZNÍK a Jiří TOUŽÍN. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických sloučenin. 5. přeprac. a dopl. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 236 s. ISBN 8021002514. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C1040!
Metody hodnocení
Seminární forma, hodnocení úspěšnosti na základě každotýdenního testování.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Vyučují učitelé katedry anorganické chemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.