EN

PřF:C1040 Obecná chemie-sem. - Informace o předmětu

C1040 Obecná chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Milan Alberti, CSc. (cvičící)
RNDr. Dalibor Dastych, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (cvičící)
RNDr. Jan Taraba, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiří Toužín, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1040/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Příhoda
C1040/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Pinkas
C1040/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Taraba
Předpoklady
NOW ( C1020 Obecná chemie )
Znalosti chemie na úrovni střední školy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář; je součástí předmětu C1020 Obecná chemie. Cílem je získat rutinu v oblasti základních chemických výpočtů a anorganickém chemickém názvosloví. Kurs zahrnuje základní chemické zákony, stechiometrii, vyčíslování chemických rovnic, stavbu elektronového obalu, chemickou vazbu, skupenství látek, výpočty koncentrace roztok, základní výpočty z termochemie, chemické rovnováhy, elektrochemie, výpočet pH v různých systémech.
Osnova
 • 1. Úvod, anorganické názvosloví 1. část.

  2. Názvosloví 2. část, koncentrace 1. část (teoretický úvod, hmotnostní a objemový zlomek, křížové pravidlo, směšovací a zřeďovací rovnice).

  3. Koncentrace 2. část (molarita, molární zlomek, molalita).

  4. Základní chemické zákony, vyjadřování hmotnosti v chemii, stechiometrický vzorec.

  5. Úprava chemických rovnic a stechiometrické výpočty podle nich.

  6. Struktura atomu, atomové jádro, radioaktivita, elektronový obal atomu, periodický zákon.

  7. Základní poznatky o vazbě, molekulové diagramy homo-, resp. heteronukleárních, molekul, metoda VSEPR.

  8. Skupenské stavy látek, plyny, Gibbsovo pravidlo fází.

  9. Elementární termodynamika, rovnováhy chemických reakcí.

  10. Iontové rovnováhy v roztocích (pH, hydrolýza solí).

  11. Pojem tlumivého roztoku, součin rozpustnosti a jeho význam.

  12. Elektrolýza, pojem redoxního potenciálu, elektrodového potenciálu a jeho závislosti na koncentraci.

  13. Zápočet, první opravné písemné testy
Literatura
 • nové vydání uvedené literatury z r. 2000
 • RŮŽIČKA, Antonín a Jiří TOUŽÍN. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických sloučenin. 3. dotisk 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-4273-5. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C1040!
Metody hodnocení
Seminární forma, hodnocení úspěšosti na základě testování.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Vyučují učitelé katedry anorganické chemie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.