EN

PřF:C1040 Obecná chemie-sem. - Informace o předmětu

C1040 Obecná chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1040/P08: Po 8:00–9:50 A9-316, P. Kubáček, R. Prokeš, L. Vaňková
C1040/P10: Po 10:00–11:50 A9-316, P. Kubáček, P. Kukučka, L. Landlová
C1040/P12: Po 12:00–13:50 A9-316, L. Bielská, P. Kubáček, R. Kurková
C1040/P14: Po 14:00–15:50 A9-316, I. Hovorková, P. Kubáček, O. Mikeš
C1040/C12: Čt 12:00–13:50 A9-316, D. Heger, P. Kubáček
C1040/C14: Čt 14:00–15:50 A9-316, T. Koudeláková, P. Kubáček, Š. Nevolová
Předpoklady
Znalosti chemie na úrovni střední školy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminární cvičení, které doprovází předmět C1021 Obecná chemie. Důraz je kladen na vztah molekulové struktury a makroskopických vlastností látek. Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět konceptům obecné chemie a umět je používat.
Osnova
 • Vstupní test.

  1. Látkové množství

  2. Kvantová teorie.

  3. Atomy, metrická struktura molekul.

  4. Symetrie.

  5. Interakce orbitalů.

  6. Boltzmannovo rozdělení. Spektroskopie. NMR.

  7. Plyny.

  8. Termochemie.

  9. Chemické rovnováhy.

  10. Kyseliny a báze, autoprotolýza. Donory a akceptory.

  11. Elektrody a elektrochemické články.
Literatura
 • nové vydání uvedené literatury z r. 2000
 • RŮŽIČKA, Antonín a Jiří TOUŽÍN. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických sloučenin. 3. dotisk 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-4273-5. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C1040!
Metody hodnocení
Studenti pracují ve skupinách po čtyřech (výjimečně +/-1) na každém z 11 projektů, který je zadán na tištěném formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, poznámky, kalkulátory a přenosné počítače. Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají s úhrnným maximem 550 a je z nich vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům průběžné, relativní hodnocení dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení semináře (300 a více bodů). Průběžné studium je možné doplnit 10 nepovinnými elektronickými testy.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.