EN

PřF:C1040 Obecná chemie-sem. - Informace o předmětu

C1040 Obecná chemie - seminář

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc. (cvičící)
Zdenka Michaličková (pomocník)
Mgr. Matilda Roziková, Ph.D. (pomocník)
Ing. Radka Mikelová, Ph.D. (pomocník)
Ing. Monika Všianská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Gabriela Bačíková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Pavel Kubáček, CSc.
Ústav chemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
C1040/01: Pá 7:00–8:50 02004, P. Kubáček, M. Roziková
C1040/02: Pá 9:00–10:50 Gp,02006, P. Kubáček, M. Všianská
C1040/03: Pá 7:00–8:50 Gp,02006, P. Kubáček, R. Mikelová
C1040/04: St 7:00–8:50 02004, P. Kubáček, M. Roziková
C1040/05: Pá 15:00–16:50 03021, P. Kubáček, M. Všianská
C1040/06: Pá 13:00–14:50 Gp,02006, P. Kubáček, M. Všianská
C1040/07: Pá 11:00–12:50 03021, P. Kubáček, R. Mikelová
C1040/08: Čt 7:00–8:50 03021, P. Kubáček, R. Mikelová
C1040/09: Pá 11:00–12:50 Gp,02006, P. Kubáček, M. Roziková
C1040/10: Pá 15:00–16:50 Gp,02006, P. Kubáček, M. Všianská
Předpoklady
Znalosti chemie na úrovni střední školy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář doplňuje předmět C1021 Obecná chemie.
Osnova
 • 1. Látkové množství

  2. Kvantová teorie.

  3. Atomy, metrická struktura molekul.

  4. Symetrie.

  5. Interakce orbitalů.

  6. Boltzmannovo rozdělení. Spektroskopie. NMR.

  7. Plyny.

  8. Termochemie.

  9. Entropie.

  10. Chemické rovnováhy.

  11. Kyseliny a báze, autoprotolýza. Donory a akceptory.

  12. Elektrody a elektrochemické články.
Literatura
 • nové vydání uvedené literatury z r. 2000
 • RŮŽIČKA, Antonín a Jiří TOUŽÍN. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických sloučenin. 3. dotisk 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-4273-5. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:C1040!
Metody hodnocení
K úspěšnému zakončení semináře je nutná účast na všech hodinách výuky (s výjimkou akceptovaných omluv). Kromě toho musí student za semestr k udělení zápočtu získat nejméně 300 bodů jako ohodnocení práce v hodinách výuky a na domácích úkolech.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.