Z8120 Státní mapová díla

Přírodovědecká fakulta
podzim 2003
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. František Miklošík (přednášející), doc. RNDr. Milan Václav Drápela, CSc. (zástupce)
Garance
prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout přehled státních kartografických vytvořených na našem území. Pozornost je věnována jak topografickým mapám tak i katastrálnímu mapování. V závěru jsou také zmíněna základní tématická mapová díla tvořená na podkladě výše zmíněných map.
Osnova
  • 1. Úvodní přednáška; základní pojmy a legislativní normy 2. Vývoj státního mapování a mapové tvorby pro území CR 3. Katastrální mapy vytvořené do roku 1960 4. Katastrální mapy vytvořené po roce 1960 5. Digitální katastrální mapy; Katastrální mapy digitalizované 6. Základní mapy středního měřítka České republiky 7. Základní báze geografických dat (ZABAGED) 8. Vojenské topografické mapy stávající koncepce 9. Vojenské topografické mapy připravované nové koncepce 10.Digitální modely území CR (DMÚ 25, DMÚ 200) 11.Tematické mapy vytvořené na podklade Základních map středního měřítka 12.Tematické mapy vytvořené na podklade vojenských topografických map 13.Zvláštnosti podmínek tvorby a užití státních kartografických děl
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže orientaci v problematice státních mapových děl.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.