Z8120 Státní mapová díla

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:50 Z4,02028
Předpoklady
Předpokládá se znalost absolventa bakalářského studia se zaměřením na geografickou kartografii a geoinformatiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit koncept státních mapových děl včetně příkladů
- aktivně pracovat s jednotlivými typy státních mapových děl
- porozumět geodetickým základům státních mapových děl
- evaluovat a využít data ze státních mapových děl v aplikačních úlohách
Výstupy z učení
Výstupy z učení zahrnují kompetence kriticky zhodnotit i prezentovat státní mapová díla mj. z hlediska jejich kartografického zobrazení, souřadnicového systému, obsahu, možností distribuce a aktualizace, vizualizace a legislativního rámce.
Osnova
 • 1. Úvodní přednáška; základní pojmy a legislativní normy
 • 2. Vývoj státního mapování a mapové tvorby pro území CR
 • 3. Katastrální mapy vytvořené do roku 1960
 • 4. Katastrální mapy vytvořené po roce 1960
 • 5. Digitální katastrální mapy; Katastrální mapy digitalizované
 • 6. Základní mapy středního měřítka České republiky
 • 7. Základní báze geografických dat (ZABAGED)
 • 8. Vojenské topografické mapy stávající koncepce
 • 9. Vojenské topografické mapy připravované nové koncepce
 • 10.Digitální modely území CR (DMÚ 25, DMÚ 200)
 • 11.Tematické mapy vytvořené na podkladě Základních map středního měřítka
 • 12.Tematické mapy vytvořené na podkladě vojenských topografických map
 • 13.Zvláštnosti podmínek tvorby a užití státních kartografických děl
 • 14. Laserové skenování České republiky
 • 15. Základní registry s důrazem na RUIAN
 • 16. Projekt Digitální Mapy Veřejné Správy
 • 17. Státní mapová díla v Evropě
 • 18. Hlavní změny v katastrálním zákoně od roku 2014
Literatura
 • VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 168 s. ISBN 8070679719. info
 • MIKLOŠÍK, František. Státní mapová díla České republiky. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1997. 110 s. info
Výukové metody
Přednášky a diskuze o statních mapových dílech s praktickými ukázkami
Metody hodnocení
Písemná zkouška s praktickou částí, kde ukážete svoje znalosti nad určitým mapovým listem SMD.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/Z8120