Z8120 Státní mapová díla

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 11:00–12:50 Z2,01032
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit koncept státních mapových děl včetně příkladů
- aktivně pracovat s jednotlivými typy státních mapových děl
- porozumět geodetickým základům státních mapových děl
- evaluovat a využít data ze státních mapových děl v aplikačních úlohách
Osnova
 • 1. Úvodní přednáška; základní pojmy a legislativní normy
 • 2. Vývoj státního mapování a mapové tvorby pro území CR
 • 3. Katastrální mapy vytvořené do roku 1960
 • 4. Katastrální mapy vytvořené po roce 1960
 • 5. Digitální katastrální mapy; Katastrální mapy digitalizované
 • 6. Základní mapy středního měřítka České republiky
 • 7. Základní báze geografických dat (ZABAGED)
 • 8. Vojenské topografické mapy stávající koncepce
 • 9. Vojenské topografické mapy připravované nové koncepce
 • 10.Digitální modely území CR (DMÚ 25, DMÚ 200)
 • 11.Tematické mapy vytvořené na podkladě Základních map středního měřítka
 • 12.Tematické mapy vytvořené na podkladě vojenských topografických map
 • 13.Zvláštnosti podmínek tvorby a užití státních kartografických děl
 • 14. Laserové skenování České republiky
 • 15. Základní registry s důrazem na RUIAN
 • 16. Projekt Digitální Mapy Veřejné Správy
 • 17. Státní mapová díla v Evropě
 • 18. Hlavní změny v katastrálním zákoně od roku 2014
Literatura
 • VOŽENÍLEK, Vít. Aplikovaná kartografie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 168 s. ISBN 8070679719. info
 • MIKLOŠÍK, František. Státní mapová díla České republiky. 1. vyd. Brno: Vojenská akademie, 1997. 110 s. info
Výukové metody
Přednášky a diskuze o statních mapových dílech s praktickými ukázkami
Metody hodnocení
Písemná zkouška s praktickou částí, kde ukážete svoje znalosti nad určitým mapovým listem SMD.
Informace učitele
Předmět je ukončen zkouškou ve které student prokáže orientaci v problematice státních mapových děl.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.