Bi7722 Metody analýzy mikroorganizmů II.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (přednášející)
RNDr. Marie Vojtíšková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Alena Španová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Alena Španová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Technologie rekombinantní DNA a jejich význam při studiu mikroorganismů a v molekulární diagnostice. Hybridizace nukleových kyselin. Sondy NK, jejich charakterizace a použití. Značení a způsoby detekce sond. Hybridizace v roztoku, na pevné fázi, fluorescentní in situ hybridizace. Mikročipy, jejich konstrukce a použití v mikrobiologii. Amplifikační metody v molekulární diagnostice mikroorganismů. Amplifikace cílové sekvence, sondy, signálu neseného sondou. Detekce amplifikačních produktů v reálném čase. Molekulárně typizační metody v mikrobiologii. DNA fingerprinty. Analýza proteinů. Proteom. Sekvencování nukleových kyselin a proteinů. Využití mikroorganismů pro vyhledávání biologicky účinných látek. Validace laboratorních mikrobiologických metod. Akreditace laboratoří.
Osnova
  • Technologie rekombinantní DNA a jejich význam při studiu mikroorganismů a v molekulární diagnostice. Hybridizace nukleových kyselin. Sondy NK, jejich charakterizace a použití. Značení a způsoby detekce sond. Hybridizace v roztoku, na pevné fázi, fluorescentní in situ hybridizace. Mikročipy, jejich konstrukce a použití v mikrobiologii. Amplifikační metody v molekulární diagnostice mikroorganismů. Amplifikace cílové sekvence, sondy, signálu neseného sondou. Detekce amplifikačních produktů v reálném čase. Molekulárně typizační metody v mikrobiologii. DNA fingerprinty. Analýza proteinů. Proteom. Sekvencování nukleových kyselin a proteinů. Využití mikroorganismů pro vyhledávání biologicky účinných látek. Validace laboratorních mikrobiologických metod. Akreditace laboratoří.
Literatura
  • Woodford N., Johnson A.P. (1998) Molecular Bacteriology: Protocols and clinical applications. Humana Press, Totowa, New Yersey. 2. Pressing D.H. (Ed.) (1993) Diagnostic Molecular Microbiology: Principles and Applications. ASM Press, Washington.
Metody hodnocení
Přednáška je ukončena zkouškou.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.