Bi7722 Metody analýzy mikroorganizmů II.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (přednášející)
RNDr. Marie Vojtíšková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Alena Španová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Alena Španová, CSc.
Předpoklady
Bi6721 Spec. met. an. mikroorg. I.
Předpokladem zapsání je zkouška z předmětu Speciální metody analýzy mikroorganismů I (B6721).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/12
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava rekombinantních molekul DNA pro diagnostické účely. Využití umělého přenosu genů při přípravě DNA sond. Elektrotransformace. Molekulární diagnostika mikroorganismů. Amplifikační techniky v molekulární diagnostice. Molekulárně typisační metody. Identifikace bakteriálních genů resistence na antibiotika. Identifikace geneticky modifikovaných organismů (GMO) v potravinách. Postupy umožňující průkaz specificity fragmentů DNA a detekci mutací. Bioinformatika. Využití analýzy bakteriálních sekvencí DNA. Validace laboratorních mikrobiologických metod.
Osnova
  • Příprava rekombinantních molekul DNA pro diagnostické účely. Využití umělého přenosu genů při přípravě DNA sond. Elektrotransformace. Molekulární diagnostika mikroorganismů. Amplifikační techniky v molekulární diagnostice. Molekulárně typizační metody. Identifikace bakteriálních genů rezistence na antibiotika. Identifikace geneticky modifikovaných organismů (GMO) v potravinách. Postupy umožňující průkaz specificity fragmentů DNA a detekci mutací. Bioinformatika. Využití analýzy bakteriálních sekvencí DNA. Validace laboratorních mikrobiologických metod.
Literatura
  • Woodford N., Johnson A.P. (1998) Molecular Bacteriology: Protocols and clinical applications. Humana Press, Totowa, New Yersey. 2. Pressing D.H. (Ed.) (1993) Diagnostic Molecular Microbiology: Principles and Applications. ASM Press, Washington.
Metody hodnocení
Přednáška je ukončena zkouškou, cvičení je ukončeno zápočtem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.