C9220 Seminář k diplomové práci I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Vladimír Mikeš, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Vladimír Mikeš, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vladimír Mikeš, CSc.
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 C02/121
Předpoklady
NOW ( C9310 Diplomová práce III (BC) )
Zadání diplomové práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Referát na volné téma 16 studentů Referáty k úvodu diplomových prací
Osnova
  • 1. - 7. Referáty na volné téma 8.-14.- Úvod k diplomové práci, literatura
Literatura
  • Literatura zadaná dipl. vedoucím
Metody hodnocení
Seminářje určen zejména pro studenty 5.ročníku. Referát o výsledcích diplomové práce je nezbytnou podmínkou obhajoby.
Informace učitele
Diskuse k diplomové práci a referáty jsou nezbytné před vlastní obhajobou
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.