C9220 Seminář k diplomové práci I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Ústav biochemie – Chemická sekce – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie – Chemická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( C9310 Diplomová práce III (BC) )|| NOW ( C9312 Diplomová práce - BIA III )
Zadání diplomové práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: zvládnutí rešeše a metodiky a e-prezentace výsledků tohoto studia v souvislosti s obsahem diplomové práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni sepsat svou diplomovou práci, začínajíc od studia literatury až po přípravu její teoretické i praktické části.
Osnova
  • Úvod k diplomové práci, literatura. Struktura a forma diplomové práce.
  • Souhrnné referáty studentů o získané rešerši a metodách použitých v diplomové práci.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
Výukové metody
Prezentace diplomantů z úvodu problematiky práce a metodických přístupech.
Metody hodnocení
Seminář je určen pro studenty závěrečného ročníku magisterského studia. Referát o výsledcích diplomové práce je nezbytnou podmínkou obhajoby.
Informace učitele
Diskuse k diplomové práci a referáty jsou nezbytné před vlastní obhajobou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.