C9220 Seminář k diplomové práci I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Ing. Martin Mandl, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Vladimír Mikeš, CSc.
Předpoklady
NOW ( C9310 Diplomová práce III (BC) )
Zadání diplomové práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni sepsat svou diplomovou praci, začínajíc od studia literatury až po přípravu její teoretické i praktické části. Hlavní cíle kurzu jsou: zvládnutí rešeše a metodiky a e-prezentace výsledků tohoto studia v souvislosti s obsahem diplomové práce.
Osnova
  • Úvod k diplomové práci, literatura. Struktura a forma diplomové práce.
  • Souhrnné referáty studentů o získané rešerši a metodách použitých v diplomové práci.
Literatura
  • VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
Výukové metody
Prezentace diplomantů z úvodu problematiky práce a metodických přístupech.
Metody hodnocení
Seminář je určen zejména pro studenty 5.ročníku. Referát o výsledcích diplomové práce je nezbytnou podmínkou obhajoby.
Informace učitele
Diskuse k diplomové práci a referáty jsou nezbytné před vlastní obhajobou
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.