Z7150 ICT v geografickém vzdělávání

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
1/2. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (přednášející)
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (přednášející)
Mgr. Miloš Bukáček (cvičící)
Mgr. Alois Michálek (cvičící)
Mgr. Bc. Eduard Pataki (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Rozvrh
Út 17:00–17:50 Z1
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Z7150/1: Út 18:00–19:50 Z1
Předpoklady
Předpokládá se znalost následujících disciplín: Statistické metody v geografii, Geoinformační technologie, Dálkový průzkum Země.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá využitím současných komunikačních technologií v geografickém vzdělávání. Teoretická část obsahuje dva základní bloky. První je orientován na využití volně přístupných internetových zdrojů pro výuku základních geografických disciplin. Jsou prezentovány současné možnosti získávání, analýzy a vizualizace geografických dat. Je podán přehled zdrojů prostorově lokalizovaných dat a programového vybavení.
Osnova
  • V praktické části studenti samostatně řeší úkoly podle vzorových cvičení jejich náplní je práce s databázemi geografických dat prostřednictvím jednoduchých dotazovacích jazyků (např. IRIS), tvorba tématických map (VISITview). Cvičení jsou zaměřena především na problematiku globálních změn a globálního mapování v základních geografických disciplínách (např. klimatologie, hydrologie, geomorfologie s aplikacemi na geografické vzdělávání). Druhý blok je orientován na praktické využívání geoinformačních technologií (GT) při prezentaci současných problémů v globálním, regionálním i místním měřítku: Jsou prezentovány možnosti využívání GT v geografickém vzdělávání a dále při řešení vybraných problémů z oblasti základních geografických disciplín Praktická cvičení využívají technologií GIS a dálkového průzkumu Země. Jednotlivá cvičení jsou vytvořena s důrazem na samostudium a individuální formy výuky.
Literatura
  • WAHLA, Arnošt. Geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání s podporou webových zdrojů informací. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. 75 s. ISBN 8073681439. info
  • ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi. In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. s. 1-26, 28 s. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. info
  • PARKINSON, Claire L. Earth from above :using color-coded satellite images to examine the global environment. Sausalito, Calif.: University Science Books, 1997. xiii, 175. ISBN 0-935702-41-5. info
  • HAGGETT, Peter. Geography : a global synthesis. 1st pub. Harlow: Prentice Hall, 2001. xxi, 833. ISBN 0582320305. info
  • HARRIES, John E. Earthwatch the climate from space. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. 216 s. ISBN 0-13-223843-8. info
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, kromě účasti na výuce, studenti odevzdají v e stanovených termínech protokoly-výsledky řešení jednotlivých úloh, a dále na konci semestru odevzdají celosemestrální práci, vypracovanou podle pokynů vyučujících.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.