Z7150 ICT v geografickém vzdělávání

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z7150/01: St 15:00–16:50 Z7,02017a, V. Herber
Předpoklady
Z7011 Geografické kurikulum || NOW ( Z7011 Geografické kurikulum )
Předpokládá se znalost následujících disciplín: Statistické metody v geografii, Geoinformační technologie, Dálkový průzkum Země.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá využitím současných komunikačních technologií v geografickém vzdělávání. Teoretická část obsahuje dva základní bloky. První je orientován na využití volně přístupných internetových zdrojů pro výuku základních geografických disciplin. Jsou prezentovány současné možnosti získávání, analýzy a vizualizace geografických dat. Je podán přehled zdrojů prostorově lokalizovaných dat a programového vybavení. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit podstatu základních metod využívaných při výuce geografie s využitím informačních technologií. Měl by být schopen kvalifikovaných rozhodnutí týkajících se přípravy vlastních úloh pro žáky, aplikací metod ICT.
Osnova
  • V praktické části studenti samostatně řeší úkoly podle vzorových cvičení jejich náplní je práce s databázemi geografických dat prostřednictvím jednoduchých dotazovacích jazyků (např. IRIS), tvorba tematických map (VISITview). Cvičení jsou zaměřena především na problematiku globálních změn a globálního mapování v základních geografických disciplínách (např. klimatologie, hydrologie, geomorfologie s aplikacemi na geografické vzdělávání). Druhý blok je orientován na praktické využívání geoinformačních technologií (GT) při prezentaci současných problémů v globálním, regionálním i místním měřítku: Jsou prezentovány možnosti využívání GT v geografickém vzdělávání a dále při řešení vybraných problémů z oblasti základních geografických disciplín Praktická cvičení využívají technologií GIS a dálkového průzkumu Země. Jednotlivá cvičení jsou vytvořena s důrazem na samostudium a individuální formy výuky.
Literatura
  • MARTIN, Fred. E-geography : using ICT in quallity geography. Sheffield: Geographical Association, 2006. 160 s. ISBN 1843771705. info
  • WAHLA, Arnošt. Geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání s podporou webových zdrojů informací. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. 75 s. ISBN 8073681439. info
  • ZOUNEK, Jiří. Využití internetu v učitelské praxi. In Raadce učitele. Praha: Raabe, 2003. s. 1-26, 28 s. Raadce učitele. ISBN 80-86307-04-2. info
  • PARKINSON, Claire L. Earth from above :using color-coded satellite images to examine the global environment. Sausalito, Calif.: University Science Books, 1997. xiii, 175. ISBN 0-935702-41-5. info
  • HAGGETT, Peter. Geography : a global synthesis. 1st pub. Harlow: Prentice Hall, 2001. xxi, 833. ISBN 0582320305. info
  • HARRIES, John E. Earthwatch the climate from space. Chichester: John Wiley & Sons, 1994. 216 s. ISBN 0-13-223843-8. info
Výukové metody
Přednášky s výkladem základních pojmů a praktickými ukázkami vhodných zdrojů, především internetových, zaměřenýcb na výuku geografie. Teorie doplněna řešenými příklady. Cvičení formou samostatné práce na několika úlohách řešených za pomoci poskytnutých datových zdrojů a programového vybavení.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, kromě účasti na výuce, studenti odevzdají ve stanovených termínech protokoly-výsledky řešení jednotlivých úloh, a dále na konci semestru odevzdají celosemestrální práci, vypracovanou podle pokynů vyučujících.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.