Z7150 ICT v geografickém vzdělávání

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Vladimír Herber, CSc. (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z7150/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 17:00–18:50 Z1,01001b, V. Herber
Předpoklady
Z7011 Geografické kurikulum || NOW ( Z7011 Geografické kurikulum )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá využitím současných komunikačních technologií v geografickém vzdělávání. Kurz je orientován na využití volně přístupných internetových zdrojů pro výuku základních geografických disciplin. Jsou prezentovány současné možnosti získávání, analýzy a vizualizace geografických dat. Je podán přehled zdrojů prostorově lokalizovaných dat a programového vybavení.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit podstatu základních metod využívaných při výuce geografie s využitím informačních technologií. Měl by být schopen kvalifikovaných rozhodnutí týkajících se přípravy vlastních úloh pro žáky, aplikací metod ICT.
Osnova
  • V rámci cvičení studenti samostatně řeší úkoly orientováné na praktické využívání informačních technologií (IT) při prezentaci současných problémů v globálním, regionálním i místním měřítku: Jsou prezentovány možnosti využívání IT v geografickém vzdělávání a dále při řešení vybraných problémů z oblasti základních geografických disciplín. Jednotlivá cvičení jsou vytvořena s důrazem na samostudium a individuální formy výuky.
Literatura
  • MARTIN, Fred. E-geography : using ICT in quallity geography. Sheffield: Geographical Association, 2006. 160 s. ISBN 1843771705. info
  • WAHLA, Arnošt. Geografické, kartografické a geoinformatické vzdělávání s podporou webových zdrojů informací. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2006. 75 s. ISBN 8073681439. info
  • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. xix, 226. ISBN 9788073579043. info
Výukové metody
Cvičení formou samostatné práce na úlohách řešených pomocí vhodných zdrojů, především internetových, zaměřených na výuku geografie.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, kromě účasti na výuce, studenti odevzdají ve stanovených termínech protokoly-výsledky řešení jednotlivých úloh.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.