F5351 Základy molekulární biofyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (přednášející)
doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD.
Rozvrh
Po 13:00–14:50 Fs1,01017, Po 15:00–15:50 Fs1,01017
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem této přednášky je zprostředkovat studentům vědomosti o struktuře a funkci biopolymerů. Jelikož vlastnosti biopolymerů jsou úzce spjaty se salami, kterými na sebe působí jejich molekuly, je zvláštní pozornost věnována fyzkkální podstatě mezimolekulárních sil. Od studentů je vyžadováno, aby po absolvování kurzu byli schopni ze strukturálního vzorce dané molekuly odvodit základní fyzikální a chemické vlastnosti.
Osnova
  • Úvod do molekulární biofyziky Mezimolekulární síly Nukleové kyseliny Proteiny Sacharidy Lipidy Molekulární biofyzika biomembrán Fotosyntéza Vybrané metaloproteiny: struktura a funkce
Literatura
  • VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099. ISBN 9780470129302. info
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška
Informace učitele
http://physics.muni.cz/biophys/vyuka.shtml
For all additional information, please contact kozelka.jiri@gmail.com
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.