F5351 Základy molekulární biofyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. (přednášející)
doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 9. až Pá 15. 12. Čt 8:00–9:50 F1,01014, Čt 10:00–10:50 F1,01014
Předpoklady
F1190 Úvod do biofyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tato přednáška zprostředkuje studentům vědomosti o struktuře a funkci biopolymerů. Jelikož vlastnosti biopolymerů jsou úzce spjaty se silami, kterými na sebe působí jejich molekuly, je zvláštní pozornost věnována fyzikální podstatě mezimolekulárních sil.
Důraz je kladem na vztah fyzikálních a chemických vlastností biomolekul k jejich struktuře.

Pro úspěšné absolvování předmětu musí studenti být schopni
- popsat a vysvětlit podstatu mezimolekulárních sil
- odvodit ze struktury zadané biomolekuly její základní fyzikální a chemické vlastnosti.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu studenti budou schopni: - popsat a vysvětlit podstatu mezimolekulárních sil - odvodit ze struktury zadané biomolekuly její základní fyzikální a chemické vlastnosti.
Osnova
  • Úvod do molekulární biofyziky
  • Mezimolekulární síly
  • Nukleové kyseliny
  • Proteiny
  • Sacharidy
  • Lipidy
  • Molekulární biofyzika biomembrán
  • Fotosyntéza
  • Vybrané metaloproteiny: struktura a funkce
Literatura
  • VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099. ISBN 9780470129302. info
Výukové metody
Přednášky doprovázené diskusí.
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška.
Informace učitele
http://physics.muni.cz/biophys/vyuka.shtml
For all additional information, please contact kozelka.jiri@gmail.com
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.