XS080 Speciální pedagogika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XS080/01: Po 12:00–13:50 G2,02003, P. Pitnerová
XS080/02: Po 14:00–15:50 G2,02003, P. Pitnerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledu o problematice speciální pedagogiky, o edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Osnova
  • Současné pojetí speciální pedagogiky, vymezení základních pojmů, systém péče o postižené, možnosti integrace, inkluze, legislativa. Základní terminologie, definice, diagnostika, klasifikace, etiologie, rehabilitace, kompenzace, reedukace nejčastějších vad a poruch. Diagnostika ve speciální pedagogice. Charakteristika somatopedie, psychopedie, logopedie, alternativní a augmentativní komunikace, surdopedie, oftalmopedie, specifické poruchy učení, poruchy chování (etopedie). Vzdělávání a systém péče o žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Možnosti podpory ve výuce. Přehled škol a školských zařízení pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, legislativa. Integrovaný pedagogicko-poradenský systém.
Literatura
  • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-51-6.
  • RENOTIÉROVÁ, M., LUDÍKOVÁ, L. a kol. Speciální pedagogika. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0646-2.
  • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315-071-9.
  • VALENTA, M. Přehled speciální pedagogiky a školská integrace. Olomouc: UP, 2003. ISBN 80-244-0698-5.
  • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-08-X.
  • PIPEKOVÁ, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. 234 s. ISBN 80-85931-65-6.
  • MÜLLER, O. a kol. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Olomouc: UP, 2001. 288 s. ISBN 80-244-0231-9.
  • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. Brno: MSD, 2003. ISBN 80-86633-07-1.
Výukové metody
Seminář, diskuse, praktické ukázky, video, doporučená literatura
Metody hodnocení
Seminární práce. Písemný test (otevřené a uzavřené otázky, minimální hranice 65%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.