MF001 Stochastické procesy ve finanční matematice

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/1. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 9:00–10:50 M2,01021
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MF001/01: Po 11:00–11:50 M2,01021
Předpoklady
Diferenciální a integrální počet, základy teorie pravděpodobnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: definovat náhodnou procházku, Wienerův proces a další základní pojmy; vyřešit úlohy týkající se trajektorií a rekurence náhodné procházky; dokázat Polyovu větu o návratech do počátku a další základní tvrzení; aplikovat tyto procesy v matematickém modelování ve financích
Osnova
 • Náhodná procházka
 • princip reflexe
 • Markovova vlastnost
 • Pólyova věta
 • zákony arcsinu
 • diskrétní martingaly
 • filtrace
 • martingalová transformace
 • Wienerův proces
 • Cieselskiho konstrukce Brownova pohybu
 • Spojité martingaly a filtrace
Literatura
 • J. Michael Steele, Stochastic Calculus and Financial Applications, ISBN 0387950168, Springer-Verlag, 2003
 • GRIMMETT, Geoffrey R. a David STIRZAKER. Probability and random processes. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2001. xii, 596 s. ISBN 0-19-857222-0. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
2 písemné testy během semestru, skládající se každý z pěti příkladů. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout 50% bodů. Zkouška: ústní s písemnou přípravou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.