JAB03 Angličtina pro biology III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Věra Hranáčová (pomocník)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Eva Složilová, M.A., PhD. (pomocník)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB03/01: St 12:00–13:50 A15/227, H. Němcová
JAB03/02: Út 9:00–10:50 A15/227, H. Němcová
JAB03/03: Út 11:00–12:50 A15/227, H. Němcová
JAB03/04: Út 15:00–16:50 A15/227, H. Němcová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1+ ERR - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 72 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/72, pouze zareg.: 0/72
Mateřské obory
předmět má 49 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět složitějšímu odbornému textu/mluvenému projevu (odborné přednášce)
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o biologických tématech
prezentovat biologická témata s využitím základních prezentačních technik
shrnout složitější biologický text
porovnávat
argumentovat na odborné téma (obhájit svůj názor, oponovat, podpořit názor kolegy)
sestavit vlastní strukturovaný životopis, vytvořit motivační dopis na základě konkrétního inzerátu z oboru, definovat a obhájit své kvality a dovednosti ve zkušebním pohovoru před kolektivem
Osnova
 • Narwhals
 • Do whales and dolphins sleep?
 • CV
 • Cover letter
 • Interview
 • Ageing, telomeres, telomerase
 • Seawater bacteria
 • Lifespans
 • Origin of life
 • Comparing - contrasting
Literatura
 • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
 • online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works,
 • The recommended literaure - see the information of the teacher
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka; analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly; zkušební pohovor při přijímání do zaměstnání; blended learning - IS MU (odpovědníky, dril),
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru je zakončena zápočtem (CV, cover letter, mock interview). Povinná je 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura:
online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works,
Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939
Academic writing course. Edited by R. R. Jordan. New ed. London : Collins ELT, 1990. 144 s. ISBN 0-00-370249-9
Další odkazy ve studijních materiálech předmětu
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.