JAB03 Angličtina pro biology III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (přednášející)
Anthony Kerr (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Bc. Mgr. Petra Chládková (pomocník)
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Eva Složilová, M.A., PhD. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Mgr. Michal Zeman (pomocník)
Mgr. Jitka Žváčková (pomocník)
Garance
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB03/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 13:00–14:50 A15/227, H. Němcová
JAB03/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 15:00–16:50 A15/227, H. Němcová
JAB03/03: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 11:00–12:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB03/04: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 15:00–16:50 A15/114, A. Kerr
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1+ ERR - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu JAB03 je:
-zvýšení povědomí studentů o současných trendech a postupech mezi příslušníky specifických odborných komunit (úvod jazyka v kontextu typických žánrů, procvičovaní těchto žánrů)
-procvičování a rozšiřování akademické slovní zásoby a specializované slovní zásoby v biologickém kontextu (například: academic CV and cover letter for field-related jobs, job interview, poster presentation, genetic engineering, radioactivity, malaria, genetic diseases, genetic screening, stem cell research, sound and hearing phenomena)
-procvičování jazykových dovedností a funkcí typických pro přírodovědecké obory (například: popis procesu, příčina-důsledek, argumentace: vyvážená/přesvědčivá, analýza: srovnávání, hodnocení, etc.), které budou studenti schopní uplatnit v užším kontextu své specializace (tzv. transferrable skills)
-procvičování akademických dovedností, například: formální psaní/zápisky z přednášek, identifikace a formulace hlavní myšlenky, identifikace specifických informací, interpretace informací, shrnutí textu, účast v diskuzích, vystupování s veřejnými projevy v biologickém kontextu, kultivovaný způsob podávání negativní zpětné vazby
-procvičování gramatiky na úrovni B2 v akademickém/specializovaném kontextu
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni lépe:
-chápat autentický globální problém z pohledu vlastní úzké specializace
-komunikovat napříč specializacemi a chápat mezioborové souvislosti
-pracovat v týmu
-formulovat své klíčové dovednosti a motivaci nutnou pro práci v badatelském týmu
-kriticky myslet
-užívat angličtinu jako komunikační prostředek: neformální komunikace, funkční akademický jazyk, odborný jazyk dané oblasti
-prezentovat své poznatky srozumitelnou formou s využitím prezentačních dovedností
Osnova
 • Seminar groups of Hana Němcová
 • (see https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2018/JAB03/nemcova.qwarp)
 • Global Issues: global priorities, discussion
 • Malaria: discipline-based approach, project design, presentation of the results (individuals and/or teams). Content of projects supervised by a PhD student
 • Job Application (CV, cover letter, mock interview) - based on authentic materials
 • Theories of History of Life – comparison, key ideas + (Evolution x Intelligent Design - video-based case study : argumentation – giving opinion, role-play) . Language: definitions, making connections
 • Ageing, Telomeres, Telomerase (discussion, reading and listening comprehension, focus on pronunciation of difficult words). Language/grammar: word formation, making questions, wish clauses, I´d rather/better
 • Lifespans: reading and listening comprehension, comparative ageing studies. Language: reporting verbs, modal verbs
 • Comparison Methods (plant biology) - reading comprehension, writing, Language/grammar: comparing-contrasting markers, adjectives
 • Seminar groups of Agnieszka Suchomelová:
 • Applying for a job: writing CV, cover letter, mock job interviews (politeness markers, giving advice, indirect questions, unreal past, action verbs)
 • Radioactivity: balanced argumentation (text analysis, comparing-contrasting, taking a stance, determiners, linking phrases)
 • GMO: persuasive argumentation (text analysis, evaluating, hedging)
 • Ethical questions (cause and effect, developing an argument, conditionals, inversion)
 • Speculating: sound and hearing (describing degrees of certainty, drawing conclusions, process description, modal verbs of deduction, hedging)
 • Poster presentation: introducing and describing one's area of research, presenting it in a concise but explicit manner, effective ways of using visuals and effective text organization, interacting with the audience (indirect questions, signposting language)
Literatura
 • online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works,
 • The recommended literaure - see the information of the teacher
 • WALLWORK, Adrian. English for research : usage, style, and grammar. New York [N.Y.]: Springer, 2013. xvi, 252. ISBN 9781461415923. info
 • PATERSON, Ken a Roberta WEDGE. Oxford grammar for EAP : English grammar and practice for academic purposes : with answers. First published. Oxford: Oxford University Press, 2013. 223 stran. ISBN 9780194329996. info
 • DE CHAZAL, Edward a Sam MCCARTER. Oxford EAP : a course in English for academic purposes. First published. Oxford: Oxford University Press, 2012. 152 stran. ISBN 9780194001809. info
 • ARMER, Tamzen. Cambridge English for scientists. Edited by Jeremy Day. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 128 p. ISBN 9780521154093. info
 • WALLWORK, Adrian. English for writing research papers. New York: Springer, 2011. xxii, 325. ISBN 9781441979216. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
Výukové metody
Skupiny Hany Němcové:
Kurz sdílí prvky tří vzdělávacích přístupů: kolaborativního učení, učení zaměřeného na řešení problému a CLIL (integrované výuky předmětu a cizího jazyka). Obsahuje práci s textem, poslechová cvičení, písemný projev, video přednášky, týmovou práci, diskuse, prezentace.

Skupiny Agnieszky Suchomelové:
Kurz je zaměřený na procvičování akademického jazyka ve specializovaném kontextu a procvičování modelových aktivit a technik k pokročilé jazykové zkoušce z AJ (JA002).
Obsahuje práci s odborným textem, poslechová cvičení, písemný projev, video přednášky, týmovou práci, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Skupiny H. Němcové:
Výuka v každém semestru je zakončena zápočtem (zpracovaný projekt a jeho prezentace, CV, motivační dopis, pohovor). Povinná je 80% přítomnost ve výuce.

Skupiny A. Suchomelové:
Výuka je zakončena zápočtem (60% passmark), po předchozím zpracování CV, motivačního dopisu a účasti na cvičném pohovoru. Povinná je 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/JAB03