JAB03 Angličtina pro biology III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Anjuli Pandavar, PhD (cvičící)
Luis Carlos Rodriguez, M.Phil. (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Garance
Luis Carlos Rodriguez, M.Phil.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB03/01: Po 11:00–12:50 A15/227, A. Pandavar
JAB03/03: Po 9:00–10:50 J1, L. Rodriguez
JAB03/04: Út 14:00–15:50 A15/227, L. Rodriguez
JAB03/05: St 11:00–12:50 J2, L. Rodriguez
JAB03/06: Čt 15:00–16:50 A15/227, L. Rodriguez
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1+ - B2 ERR - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 89 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty jazykovými kompetencemi B2/B2+ podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky v kontextu jejich studovaného oboru s důrazem na klíčové dovednosti (mezioborová spolupráce na projektech, prezentování výsledků, kariérní dovednosti).
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni lépe:
chápat autentický globální problém z pohledu vlastní úzké specializace a zároveň
komunikovat napříč specializacemi a chápat mezioborové souvislosti
pracovat v týmu
formulovat své klíčové dovednosti a motivaci nutné pro práci v badatelském týmu
kriticky myslet
užívat angličtinu jako komunikační prostředek: neformální komunikace, funkčni akademický jazyk, odborný jazyk dané oblasti
psát abstrakty – nácvik dovedností, technik
prezentovat své poznatky srozumitelnou formou s využitím prezentačních dovedností
Osnova
  • Discussion - global priorities - discipline-based approach, argumentation. Text and abstract analysis, abstract writing. Job application (CV, cover letter, mock interview) - based on authentic materials. Projects (individuals and/or teams): project design, presentation of the results.
Literatura
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
  • The recommended literaure - see the information of the teacher
  • online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC, How stuff works,
  • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
  • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
Výukové metody
Kurz sdílí prvky tří vzdělávacích přístupů: kolaborativního učení, učení zaměřeného na řešení problému a CLIL (integrované výuky předmětu a cizího jazyka). Analýza abstraktu, odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky, týmová práce, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru je zakončena zápočtem (zpracovaný projekt a jeho prezentace, CV, cover letter, mock interview). Povinná je 80% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/JAB03