JAB03 Angličtina pro biology III

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Ševečková, M.A. (přednášející)
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Magdalena Kunzová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB03/01: Út 16:00–17:50 J4, H. Němcová
JAB03/02: St 16:00–17:50 J4, H. Němcová
JAB03/03: Čt 12:00–13:50 J1, H. Němcová
JAB03/04: Čt 16:00–17:50 J1, H. Němcová
Předpoklady
! JAP03 Angličtina pro přírodovědce 3 || ! JAP04 Angličtina pro přírodovědce 4 || ! NOW ( JAC03 Angličtina pro chemiky III ) || ! JAC03 Angličtina pro chemiky III || ! NOW ( JAF03 Angličtina pro fyziky III ) || ! JAF03 Angličtina pro fyziky III || ! NOW ( JAG03 Angličtina pro geology III ) || ! JAG03 Angličtina pro geology III || ! NOW ( JAM03 Angličtina pro matematiky III ) || ! JAM03 Angličtina pro matematiky III || ! NOW ( JAZ03 Angličtina pro geografy III ) || ! JAZ03 Angličtina pro geografy III
Znalost angličtiny na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 55 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Obecné cíle: 1.rozvinout čtecí dovednosti tak, aby studenti dovedli pracovat s cizojazyčným autentickým odborným textem 2. rozvinout mluvní dovednosti tak, aby studenti dovedli komunikovat v běžných životních situacích 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému textu z oblastí každodenního života 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) potřebné pro jejich budoucí praxi 5. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: 1) Studenti se naučí: * zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam (skimming) * vyhledat v textu specifické informace (scanning), * formulovat hlavní myšlenku textu * rozlišit obecná tvrzení a podpůrné argumenty * rozlišit deduktivní a induktivní myšlenkové postupy * rozlišit fakta a názory * uvědomit si vztahy mezi myšlenkami v textu * rozlišit podstatné informace od nepodstatných * usuzovat, dovozovat z textu * shrnovat podstatné informace 2) jak sdělit informace o sobě, o svém studiu a univerzitě, jak definovat, klasifikovat a srovnávat 3) jak pochopit celkový význam slyšeného i specifickou informaci 4) jak napsat životopis, vyplnit formulář žádosti 5) upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test
Osnova
  • Osnova . odborná témata dle aktuální nabídky a zájmu (prohloubení slovní zásoby) . obecná témata na vyšší úrovni (prohloubení slovní zásoby)
Literatura
  • Advanced English Grammar, Murphy
  • MASCULL, Bill. Key words in science & technology : helping learners with real English. 1st pub. London: Harper Collins Publishers, 1997. xii, 210. ISBN 0003750981. info
  • KERRIDGE, David. Presenting facts and figures. New ed. Harlow: Longman, 1992. 80 s. ISBN 0582093074. info
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
Odborná literatura: http://home.teleport.com/~amobb/biology/ http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5875/ http://www.biochemlinks.com/bclinks/bclinks.cfm http://www.nature.com http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.com http://www.nationalgeographic.com Anthropology - W.A.Haviland, 1997, Harcourt Brace College Publishers Human Anatomy, Harold J. Benson, Kathleen P. Talaro, WCB 1993 Anatomy and Physiology, Harold J. Benson, Stanley E. Gunstream, Arthur Talaro, Kathleen P. Talaro, WCB 1992 Environment Today, Dr. T. Greenhalgh, D. Shaw, Longman, 1994 Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.