Z7890 Aplikace v regionální a sociální geografii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivan Andráško, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z7890/01: St 10:00–11:50 Z3,02045, I. Andráško, P. Daněk, O. Mulíček, D. Seidenglanz
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen prakticky, pozornost je věnována především nejdůležitějším aplikacím používaným v regionální a sociální geografii. Hlavním cílem kurzu je zvládnutí aplikací metod vícerozměrné statistické analýzy, metod prognózování (zejména populačního vývoje) a metod tvorby strategických územních dokumentů. Na konci kurzu získá absolvent dovednosti potřebné pro vedoucí pracovníky na odborech regionálního rozvoje krajských úřadů či Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Osnova
 • Témata přednášek: 1. Proměna přístupů k metodám a aplikacím v humánní geografii.
 • 2. Metody prognóz populačního vývoje 1 (kohortně komponentní metoda)
 • 3. Metody prognóz populačního vývoje 2 (další metody).
 • 4. Diskriminační analýza a její využití v sociální a regionální geografii.
 • 5. Shluková analýza a její využití v sociální a regionální geografii.
 • 6. Faktorová analýza a její využití v sociální a regionální geografii.
 • 7. Základy práce s velkými soubory HG dat.
 • 8. HDP krajů a situace na trhu práce.
 • 9. Odhady struktury zaměstnanosti, specializace, diverzifikace.
 • 10. Tvorba strategických a programových dokumentů týkajících se rozvoje regionů různé hierarchické úrovně.
 • 11. Regresní analýza a příklady její aplikace v sociální geografii a geografii voleb.
 • 12. Percepce prostoru a příklad aplikace map prostorových preferencí v prognóze migračních proudů.
Literatura
 • HEBÁK, a kol. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium Praha, 2005. info
 • HEBÁK, Petr. Vícerozměrné statistické metody 3. Praha: Informatorium, 2005. ISBN 80-7333-039-3. info
 • HERNANDEZ, Michael J. a John VIESCAS. Myslíme v jazyku SQL : tvorba dotazů. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 378 s. ISBN 802470899X. info
 • ROWLAND, D. T. Demographic methods and concepts. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2003. xiv, 546. ISBN 0198752636. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
Výukové metody
přednášky,
diskuse,
příklady z geografické praxe,
řešení konkrétních úkolů,
drobné individuální projekty
Metody hodnocení
Během semestru je po studentech požadována samostatná práce - jedná se o řešení drobných úkolů, při nichž jsou aplikovány probírané metodické postupy. Hodnocení kurzu je založeno na kvalitě zpracování těchto úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.