Z7890 Aplikace v regionální a sociální geografii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivan Andráško, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Z7890/01: St 16:00–17:50 Z4,02028, I. Andráško, P. Daněk, O. Mulíček, D. Seidenglanz
Předpoklady
PROGRAM ( N - GK )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen prakticky, pozornost je věnována především nejdůležitějším aplikacím používaným v regionální a sociální geografii. Hlavním cílem kurzu je zvládnutí aplikací metod vícerozměrné statistické analýzy, metod prognózování (zejména populačního vývoje) a metod tvorby strategických územních dokumentů. Na konci kurzu získá absolvent dovednosti potřebné pro vedoucí pracovníky na odborech regionálního rozvoje krajských úřadů či Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Osnova
 • Témata přednášek: 1. Proměna přístupů k metodám a aplikacím v humánní geografii.
 • 2. Metody prognóz populačního vývoje 1 (kohortně komponentní metoda)
 • 3. Metody prognóz populačního vývoje 2 (další metody).
 • 4. Diskriminační analýza a její využití v sociální a regionální geografii.
 • 5. Shluková analýza a její využití v sociální a regionální geografii.
 • 6. Faktorová analýza a její využití v sociální a regionální geografii.
 • 7. Základy práce s velkými soubory HG dat.
 • 8. HDP krajů a situace na trhu práce.
 • 9. Odhady struktury zaměstnanosti, specializace, diverzifikace.
 • 10. Tvorba strategických a programových dokumentů týkajících se rozvoje regionů různé hierarchické úrovně.
 • 11. Regresní analýza a příklady její aplikace v sociální geografii a geografii voleb.
 • 12. Percepce prostoru a příklad aplikace map prostorových preferencí v prognóze migračních proudů.
Literatura
 • HEBÁK, a kol. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium Praha, 2005. info
 • HEBÁK, Petr. Vícerozměrné statistické metody 3. Praha: Informatorium, 2005. ISBN 80-7333-039-3. info
 • HERNANDEZ, Michael J. a John VIESCAS. Myslíme v jazyku SQL : tvorba dotazů. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 378 s. ISBN 802470899X. info
 • ROWLAND, D. T. Demographic methods and concepts. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2003. xiv, 546. ISBN 0198752636. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
Výukové metody
přednášky,
diskuse,
příklady z geografické praxe,
řešení konkrétních úkolů,
drobné individuální projekty
Metody hodnocení
Během semestru je po studentech požadována samostatná práce - jedná se o řešení drobných úkolů, při nichž jsou aplikovány probírané metodické postupy. Hodnocení kurzu je založeno na kvalitě zpracování těchto úkolů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.