G9271 Principy moderního geochemického modelování v magmatické petrologii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. (přednášející), prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (zástupce)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2015/2016.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2017, podzim 2019.