Bi6800 Zoologický seminář I.

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jan Sychra, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Sychra, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 13:00–14:50 B11/306
Předpoklady
( Bi1030 Fylog. a diver. bezobratlých )&&( Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Postavení zoologie v systému biologických věd a její členění, zoologická pracoviště na fakultě, hlavní zaměření výzkumné a vzdělávací činnosti. Informační zdroje, české a zahraniční odborné časopisy, current contents, internet, služby Univerzitní knihovny a fakultní knihovny a studovny.
Osnova
  • Postavení zoologie v systému biologických věd a její členění, zoologická pracoviště na fakultě, hlavní zaměření výzkumné a vzdělávací činnosti. Informační zdroje, české a zahraniční odborné časopisy, current contents, internet, služby Univerzitní knihovny a fakultní knihovny a studovny.
Literatura
  • A dictionary of zoology. Edited by Michael Allaby. 2nd ed., reissued with new c. Oxford: Oxford University Press, 2003. 597 s. ISBN 0-19-860758-X. info
  • ALOI, Jane a Gina ERICKSON. Student study guide to accompany General Zoology. Boston: WCB McGraw-Hill, 1999. vi, 266 s. ISBN 0-697-34558-0. info
  • MILLER, Stephen A. a John B. HARLEY. Zoology. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 1999. xvi, 750 s. ISBN 0-697-34555-6. info
  • Invertebrate zoology. Edited by Edward E. Ruppert - Robert D. Barnes. 6th ed. Fort Worth: Saunders, 1994. xii, 1056. ISBN 0-03-026668-8. info
Výukové metody
Přednášky zvaných odborníků a hostujících profesorů. Prezentace výsledků dizertačních prací. Diskuse k přednášeným tématům.
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.