EN

PřF:JAB01 Angličtina pro biology I - Informace o předmětu

JAB01 Angličtina pro biology I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
Luis Carlos Rodriguez, M.Phil. (přednášející)
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A. (přednášející)
Mgr. Michaela Navrátilová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Tóthová (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Bc. Mgr. Petra Chládková (pomocník)
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Eva Složilová, M.A., PhD. (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Veškrnová (pomocník)
Mgr. Jitka Žváčková (pomocník)
Garance
Agnieszka Suchomelová-Polomska, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAB01/T01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Navrátilová, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
JAB01/01: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 9:00–10:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/02: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 8:00–9:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/03: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Út 10:00–11:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/04: Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 9:00–10:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/05: Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 11:00–12:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/06: Po 17. 9. až Pá 14. 12. St 13:00–14:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/07: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 8:00–9:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/08: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 10:00–11:50 A15/227, A. Suchomelová-Polomska
JAB01/09: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 14:00–15:50 A15/227, L. Rodriguez
JAB01/10: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 16:00–17:50 A15/227, L. Rodriguez
JAB01/11: Po 17. 9. až Pá 14. 12. Čt 18:00–19:50 A15/227, L. Rodriguez
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 39 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu JAB01 je:
-zvýšení povědomí studentů o studiu v anglicko-jazyčném prostředí (internacionalizace)
-zvýšení povědomí studentů o současných trendech a postupech mezi příslušníky specifických odborných komunit (uvedení jazyka v kontextu typických žánrů, procvičování těchto žánrů)
-poukázaní na rozdíly mezi EST (English for Science and Technology – angličtina pro vědu a technologii) a všeobecnou akademickou angličtinou (například při uvádění číselných hodnot v psaných textech)
-procvičování a rozšiřování akademické slovní zásoby a základní slovní zásoby v biologickém kontextu (experiments; taxonomy; animals: habitats, ways of reproduction, behaviour; plants: morphology, reproduction, photosynthesis; bacteria and viruses; animal and plant cells)
-procvičování jazykových dovedností a funkcí typických pro přírodovědecké obory (například: popis procesu, klasifikace, porovnávání, etc.), které budou studenti schopní uplatnit v užším kontextu své specializace (tzv. transferrable skills)
-procvičování akademických dovedností: psaní poznámek z přednášky, identifikace a formulace hlavní myšlenky, identifikace specifických informací, shrnutí textu, interpretace informací, vystupování s veřejnými projevy v biologickém kontextu, popis schématu jako vizuální pomůcky k výuce/akademickému textu
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
-popsat svá studia, prezentovat přidruženou akademickou instituci
-použít číselné hodnoty v přírodovědeckém akademickém textu
-popsat laboratorní vybavení a popsat experiment (jeho cíl, použitý materiál, metodu, výsledek a závěr)
-mluvit o různých způsobech klasifikace v biologickém kontextu (například: taxonomie a analýza DNA)
-skupinově prezentovat biologické téma před posluchači
-popsat biologické procesy (například: životní cyklus rostliny, fotosyntéza)
-srovnat dva biologické jevy/druhy organizmů, vylíčit jejich podobnost a odlišnost
-napsat krátký akademický text, s důrazem na jeho správnou organizaci, využití jazykových funkcí a specializované slovní zásoby
-použít níže uvedenou gramatiku v kontextu svého oboru
Osnova
 • Tertiary Education, MU
 • Numbers and Measurements
 • Designing an Experiment
 • Describing an Experiment
 • Taxonomy
 • Animals
 • Plants
 • Bacteria vs Viruses
 • Cells
 • Grammar: present tenses revision, future tenses revision, forming questions, countable-uncountable nouns, group nouns, quantifiers,adverbs of frequency, adverbs of place, adjectives and nouns - word formation, verb + preposition patterns, nouns with irregular plural (nucleus-nuclei, mitochondrion-mitochondria, etc), nouns with the same singular and plural (means, offspring, etc), passive voice, so-such (with/without indefinite article)
Literatura
 • online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC,How stuff works,
 • DE CHAZAL, Edward a Sam MCCARTER. Oxford EAP : a course in English for academic purposes. First published. Oxford: Oxford University Press, 2012. 152 stran. ISBN 9780194001809. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka;
analýza odborného textu, poslechová cvičení, video přednášky - porozumění, diskuse ve dvojicích, skupinách, společná diskuse, prezentace před třídou, domácí úkoly, opakovací testy, blended learning (odpovědníky v IS MU)
Metody hodnocení
-80% docházky,
-plnění domácích úkolů,
-krátká skupinová prezentace,
-úspěšné vykonání zápočtového testu (60% správných odpovědí)
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura:
online: New Scientist, Science Daily, Nature, National Geographic, BBC,How stuff works,
Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939
DE CHAZAL, Edward a Sam MCCARTER. Oxford EAP : a course in English for academic purposes. First published. Oxford: Oxford University Press, 2012. 152 stran. ISBN 9780194001809.
PATERSON, Ken a Roberta WEDGE. Oxford grammar for EAP : English grammar and practice for academic purposes : with answers. First published. Oxford: Oxford University Press, 2013. 223 stran. ISBN 9780194329996
ARMER, Tamzen. Cambridge English for scientists. Edited by Jeremy Day. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. 128 p. ISBN 9780521154093
Další odkazy ve studijních materiálech předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/JAB01