XS170 Didaktická technika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. až Pá 14. 12. Po 11:00–11:50 Fs1,01017
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studentům poskytnout přehled didaktických prostředků a pomůcek, které lze využít ve středoškolské výuce. Vysvětluje vlastnosti a principy klasických zařízení (kupř. dataprojektoru), ale snaží se reflektovat i moderní trendy (digitalizace, interaktivita, mobilita). Cílem je též umožnit studentům si řadu věcí osobně vyzkoušet.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni podat přehled technologií, které je možné použít ve výuce na střední škole. Budou schopni v praxi didaktickou techniku využívat, získají praktické dovednosti. Budou se orientovat v moderních didaktických nástrojích dostupných na trhu.
Osnova
  • 1. Prezentace v LaTeXu, třída beamer (základy práce v LaTeXu, struktura dokumentu v beameru a jeho animace, vkládání videí, animací apod.) 2. Projekční technika (zpětná projekce, dataprojekce, projekční plátna). 3. Videotechnika (zdroje obrazového signálu, rozhraní pro přenos obrazu, bezdrátový přenos obrazu). 4. Interaktivní učebna (interaktivní tabule, hlasovací systémy). 5. Moderní metody měření ve výuce přírodovědných předmětů. 6. Mobilní zařízení ve výuce
Literatura
  • Rotport, M: Didaktická technika
  • Kolibová, O: Diplomová práce. https://is.muni.cz/auth/th/52114/ff_m/Diplomka_-textova_cast.pdf
Výukové metody
přednáška s praktickými ukázkami a cvičeními
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je vyžadována 80% účast na hodinách a aktivní práce během semestru (krátký příspěvek).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.