XS170 Didaktická technika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:50 Fp1,02039
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni podat přehled technologií, které je možné použít ve výuce na střední škole. Budou schopni v praxi didaktickou techniku využívat, získají praktické dovednosti. Budou se orientovat v moderních didaktických nástrojích dostupných na trhu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni podat přehled technologií, které je možné použít ve výuce na střední škole. Budou schopni v praxi didaktickou techniku využívat, získají praktické dovednosti. Budou se orientovat v moderních didaktických nástrojích dostupných na trhu.
Osnova
  • Programy pro online výuku. Prezentace v LaTeXu (třída beamer), zásady pro tvorbu prezentací. Rozhraní pro přenos obrazu, streamování videa. Dataprojektory a plátna. Interativní tabule, projektory a displeje, vhodný software. Psaní v distanční výuce. Hlasovací systémy ve výuce, tvorba elektronických testů. Školní měřicí systémy (principy, druhy čidel, Pasco Capstone a SparkVue, využití mobilu) a jednoduché mikrokontrolery. Textové hry ve výuce. 3D tisk.
Literatura
  • Kolibová, O: Diplomová práce. https://is.muni.cz/auth/th/52114/ff_m/Diplomka_-textova_cast.pdf
  • Rotport, M: Didaktická technika
Výukové metody
Přednáška s praktickými ukázkami a cvičeními.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je vyžadována 80% účast na hodinách a aktivní práce během semestru (krátký příspěvek - provedení viz výše), jakož i plnění domácích úkolů.
Informace učitele
Tento předmět procházel v období 01/2020 - 09/2021 inovací v rámci OPVVV-projektu "ZIP MUNI" (spolufinancováno z ESF a SR ČR) a od PS 2021 budou studenti vyučováni na základě finálně zinovovaných podkladů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.