XS170 Didaktická technika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:50 Fs1,01017
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni podat přehled technologií, které je možné použít ve výuce na střední škole. Budou schopni v praxi didaktickou techniku využívat, získají praktické dovednosti. Budou se orientovat v moderních didaktických nástrojích dostupných na trhu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni podat přehled technologií, které je možné použít ve výuce na střední škole. Budou schopni v praxi didaktickou techniku využívat, získají praktické dovednosti. Budou se orientovat v moderních didaktických nástrojích dostupných na trhu.
Osnova
  • 1. Prezentace v LaTeXu, třída beamer (základy práce v LaTeXu, struktura dokumentu v beameru a jeho animace, vkládání videí, animací ve Flash apod.) 2. Projekční technika (diaprojekce, zpětná projekce, film, dataprojekce, projekční plátna, volba rozměrů, výpočty osvětlení a umístění projektoru). 3. Videotechnika (zdroje obrazového signálu, rozhraní pro přenos obrazu a jejich konektory, video) 4. Multimediální učebna, interaktivní tabule. 5. Výukový software.
Literatura
  • Kolibová, O: Diplomová práce. https://is.muni.cz/auth/th/52114/ff_m/Diplomka_-textova_cast.pdf
  • Rotport, M: Didaktická technika
Výukové metody
Přednáška s praktickými ukázkami a cvičeními. Forma PS 2020: prezenční až do zásahu vyšší moci (červený stupeň na semaforu, rozhodnutí hygienika), v tom případě přechod na distanční výuku (videokonference v prostředí MS Teams).
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu je vyžadována 80% účast na hodinách (prezenční, nouzové řešení videokonference na MS Teams) a aktivní práce během semestru (krátký příspěvek - provedení viz výše), jakož i plnění domácích úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.