F9402 Bioelektrochemie 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. František Jelen, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. František Jelen, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:50 Kontaktujte učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je umožnit studentům
- aplikovat metody elektrochemie na biomakromolekuly (nukleové kyseliny, bílkoviny)
- popsat a vysvětlit redoxní vlastosti biomakromolekul na elektrodách
- popsat a vysvětlit adsorpční vlastnosti biomakromolekul.
Výstupy z učení
Student bude schopen
- aplikovat elektrochemické metody pro výzkum makromolekul
-orientovat se v problematice týkající se elektrochemie nukleových kyselin a bílkovin
-navrhovat vhodné elektrochemické metody pro analýze biomakromolekul
Osnova
 • Principy bioelektrochemie
 • Elektrochemické metody;
 • Aplikace bioelektrochemie na stanovení nukleových kyselin a bílkovin;
 • Nové trendy v elektrochemii nukleových kyselin;
Literatura
 • HASOŇ, Stanislav, Hana PIVOŇKOVÁ, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Label-free sequence-specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond electrodes. Analytical Chemistry, USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2008, roč. 80/2008, č. 7, s. 2391-2399. ISSN 0003-2700. info
 • HASOŇ, Stanislav, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Two-dimensional condensation of pyrimidine oligonucleotides during their self-assemblies at mercury based surfaces. Electrochimica Acta, Amsterdam: Elsevier Science, 2008, roč. 53, č. 1, s. 2818 - 2824. ISSN 0013-4686. info
 • AVRANAS, Antonis, Sofia KOURTIDU a Vladimír VETTERL. Adsorption of oligonucleotides A10, A25, A50 and A80 at the mercury/electrolyte interface. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, Amsterdam: Elsevier, 2007, roč. 295, March, s. 178-184. ISSN 0927-7765. info
 • HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Amplified oligonucleotide sensing in microliter volumes containing copper ions by solution streaming. Analytical Chemistry, USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2006, roč. 78/2006, č. 14, s. 5179-5183. ISSN 0003-2700. info
 • HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Detection of synthetic oligonucleotides by alternating current voltammetry at solid amalgam surfaces. Electrochimica Acta, UK: Pergamon, 2006, roč. 51, č. 24, s. 5199-5205. ISSN 0013-4686. info
 • HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Microanalysis of oligodeoxynucleotides by cathodic stripping voltammetry at amalgam-alloy surfaces in the presence of copper ions. Talanta, Amsterdam: Elsevier Science, 2006, roč. 69, č. 3, s. 572-580. ISSN 0039-9140. info
 • HASOŇ, Stanislav, František JELEN, Lukáš FOJT a Vladimír VETTERL. Determination of picogram quantities of oligodeoxynucleotides by stripping voltammetry at mercury modified graphite electrode surfaces. J.Electroanal.Chem., The Netherlands: Elsevier, The Netherlands, 2005, roč. 577, č. 3, s. 263-272. ISSN 0022-0728. info
 • VETTERL, Vladimír a Stanislav HASOŇ. Electrochemical properties of nucleic acid components. In Electrochemistry of nucleic acids and proteins. Towards electrochemical sensors for genomics and proteomics. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2005. s. 18 - 69, 52 s. Perspectives in Bioanalysis, Vol.1. ISBN 0-444-52150-X. info
 • HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Application of thin film mercury electrodes and solid amalgam electrodes in electrochemical analysis of the nucleic acids components: detection of the two-dimensional phase transients of adenosine. Bioelectrochemistry, Elsevier, 2004, roč. 2004, č. 63, s. 37-41. ISSN 1567-5394. info
 • HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Detection of phase transients in two-dimensional adlayers of adenosine at the solid amalgam electrode surfaces. Journal of Electroanalytical Chemistry, Elsevier, 2004, roč. 2004, č. 568, s. 65-77. ISSN 0022-0728. info
 • HASOŇ, Stanislav, Simo-Pekka SIMONAHO, Raimo SILVENNOINEN a Vladimír VETTERL. On the adsorption kinetics of phase transients of adenosine at the different carbon electrodes modified with a mercury layer. Electrochimica Acta, UK: Pergamon, 2003, roč. 48, č. 1, s. 651-668. ISSN 0013-4686. info
 • HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Application of carbon electrodes modified with a mercury layer of a different thickness for studies of the adsorption and kinetics of phase transients of cytidine. Journal of Electroanalytical Chemistry, The Netherlands: Elsevier, 2002, roč. 536, č. 1, s. 19-35. ISSN 0022-0728. info
 • PALEČEK, Emil, Miroslav FOJTA, František JELEN a Vladimír VETTERL. Electrochemical analysis of nucleic acids. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2002. 66 s. Encyclopedia of Electrochemistry, Vol.9, p.365. ISBN 3-527-30401-0. info
 • HASOŇ, Stanislav, Jakub DVOŘÁK, František JELEN a Vladimír VETTERL. Impedance analysis of DNA and DNA-drug interactions on thin mercury film electrodes. Critical Reviews in Analytical Chemistry, Boca Raton (Florida, USA): CRC Press, 2002, roč. 32, č. 2, s. 167-179. ISSN 1040-8347. info
 • HASOŇ, Stanislav, Jakub DVOŘÁK, František JELEN a Vladimír VETTERL. Interaction of DNA with echinomycin at the mercury electrode surface as detected by impedance and chronopotentiometric measurements. Talanta, Elsevier Science, 2002, roč. 56, č. 5, s. 905-913. ISSN 0039-9140. info
 • HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. On the formation kinetics of two-dimensional cytidine films. Bioelectrochemistry, The Netherlands: Elsevier, 2002, roč. 57, 1-2, s. 23-32. ISSN 1567-5394. info
 • HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Two-dimensional condensation of nucleic acid components at mercury film and gold electrodes. Bioelectrochemistry, The Netherlands: Elsevier, 2002, roč. 56, 1-2, s. 43-45. ISSN 1567-5394. info
 • BARD, Allen J. a Larry R. FAULKNER. Electrochemical methods : fundamentals and applications. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2001. xxi, 833. ISBN 0471043729. info
 • JELEN, František, Vladimír VETTERL, Petr BĚLUŠA a Stanislav HASOŇ. Adsorptive Stripping Analysis of DNA with Admittance Detection. Electroanalysis, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2000, roč. 12, č. 12, s. 987-992. ISSN 1040-0397. info
 • VETTERL, Vladimír, František JELEN, Viktor DRAŽAN, Luděk STRAŠÁKA a Stanislav HASOŇ. Electrochemical impedance spectroscopy of native and denatured DNA. In DNA Structure and Interaction - Gregor Mendel Symposium, Book of Abstracts. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, 2000. s. 9. info
 • BRETT, Christopher M. A. a Ana Maria Oliviera BRETT. Electroanalysis. Oxford: Oxford University Press, 1998. 88 s. ISBN 0198548168. info
 • BRABEC, Viktor, Vladimír KLEINWÄCHTER a Vladimír VETTERL. Structure, chemical reactivity and electromagnetic properties of nucleic acids. In Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 1997. s. 1-104. 5. ISBN 3-7643-5296-5. info
 • BRABEC, Viktor, Vladimír VETTERL a Oldřich VRÁNA. Electroanalysis of biomacromolecules. In Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 1996. s. 287-359. Bioelectrochemistry:Principles and Practice, Vol.3. ISBN 3-7643-5084-9. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
závěrečné kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.