G7821 Brunovistulikum

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G7820 Brunovistulikum && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem přednášky je seznamit posluchače s geologickou stavbou a vývojem brunovistulika a jeho rozdílné pozice v průběhu kadomské, variské a alpínské orogeneze. Přednáška je určna zejména posluchačům vyšších semestrů a diplomantům pracujících na východním okraji ČM.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student obeznámen s geologickou stavbou a vývojem brunovistulika a jeho rozdílné pozice v průběhu kadomské, variské a alpínské orogeneze.
Osnova
 • 1. Brunovistulikum - úvod
 • 2. Brněnský masiv
 • 3. Dyjský masiv
 • 4. Zakryté části brunovistulika
 • 5. Vývoj brunovistulika během kadomské, variské a alpínské orogeneze
Literatura
  doporučená literatura
 • Finger, F. at al (2001):The Brunovistulian: Avalonian Precambrian sequence at the eastern end of the Central Europ.Variscides?
 • DUDEK A. (1980) The crystaline basement block of the Outer Carpathians in Moravia:Bruno-Vistulicum
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
závěrečná rozprava
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2019/2020.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2019/G7821