Bi7170c Lékařská mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dominika Kleknerová (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iva Buriánková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 14:00–16:50 N02112
Předpoklady
NOW ( Bi7170 Lékařská mikrobiologie )
Nezbytným předpokladem pro absolvování předmětu je znalost obecné a speciální mikrobiologie. Rovněž je nutné paralelní absolvování předmětu Bi7170 (jde o přednášku, která doplňuje cvičení).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto kursu je získání praktických kompetencí, týkajících se práce v laboratoři klinické mikrobiologie, s důrazem na rozdíly mezi klinickou mikrobiologií a ostatními částmi mikrobiologie.
Výstupy z učení
Na konci kursu budou studenti schopni porozumět základům diagnostické lékařské bakteriologie, mykologie a parazitologie, jmenovitě postupům určeným pro: G+ bakterie - staphylokoky, streptokoky, enterokoky, koryneformní tyčinky, listerie, bacily; G- bakterie - enterobakterie, vibria, aeromonády, kampylobactery, helicobaktery, pseudomonády, jiné G- nefermentující bakterie, haemofily, pasteurely, neisserie, moraxelly, v hrubých obrysech též legionelly, brucely, bordetely a francisely); anaeroby - klostridia a nesporulující anaeroby; acidorezistentní a částečně acidorezistentní tyčinky - Mycobacterium, Actinomyces, Nocardia; spirochery - rody Borrelia, Treponema a Leptospira; nejdůležitější lékařsky významné kvasinky, dermatofyty a jiné mikromycety; nejdůležitější lékařsky významná protozoa, škrkavky, motolice, tasemnice a členovci; studenti musí být schopni pracovat s informacemi, týkajícími se detekce biofilmu (včetně testování citlivosti u bakterií rostoucích v biofilmové formě); porozumět indikacím, odběru vzorku, transportu materiálu, zpracování vzorku, uvolnění a interpretaci výsledku.
Osnova
 • Sylabus výuky lékařské mikrobiologie II (3. ročník, podzimní semestr)
 • P01 Diagnostika stafylokoků
 • P02 Diagnostika streptokoků
 • P03 Dg. ostatních G+ baktérií (enterokoků, liserií, korynebakterií, bacilů)
 • P04 Diagnostika enterobaktérií, vibrií a kampylobakterů
 • P05 Diagnostika čeledi Pasteurellaceae a gramnegativních nefermentujících baktérií
 • P06 Dg. ostatních G- baktérií (neisserie, branhamelly, bordetelly, legionelly, franciselly..)
 • P07 Diagnostika striktně anaerobních baktérií
 • P08 Diagnostika mykobaktérií a nokardií
 • P09 Diagnostika spirochetálních infekcí
 • P10 Základy lékařské mykologie
 • P11 Základy lékařské parazitologie
 • P12 Úvod do problematiky biofilmu v bakteriologické diagnostice
 • P13 Klinická mikrobiologie I (odběr a transport materiálu, uchovávání vzorků)
 • P14 Klinická mikrobiologie II běžná flóra a patogeny v jednotlivých typech vzorků.
 • Případné odchylky oznámí studentům učitel.
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • VOTAVA, Miroslav, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ, Lenka ČERNOHORSKÁ, Milada DVOŘÁČKOVÁ, Monika DVOŘÁKOVÁ HEROLDOVÁ, Veronika HOLÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie: Vyšetřovací metody. 1. vyd. Brno: Neptun, 2010. 495 s. ISBN 978-80-86850-04-7. info
 • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
 • Medical microbiology : A guide to microbial infections: Pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control. Edited by David Greenwood - Richard C. B. Slack - John F. Peutherer - Barer M. 17th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007. 738 s. ISBN 978-0-443-10209-7. info
 • MURRAY, Patrick R., Ken S. ROSENTHAL a George S., et al. KOBAYASHI. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby, 2002. 826 s. ISBN 0-323-01213-2. info
 • MIMS, Cedric A. Medical microbiology. Updated 3rd ed. Edinburgh: Elsevier, 2004. ix, 660. ISBN 0323035752. info
 • SEDLÁČEK, Ivo. Taxonomie prokaryot. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 270 s. 55-969C-2006 02/58 12Př. ISBN 80-210-4207-9. info
 • BJARNSHOLT, Thomas, Claus MOSER a Niels HØIBY. Biofilm Infections. Springer, 2011. ISBN 978-1-4419-6084-9. e-book info
 • První dva tituly jsou základní, ostatní doplňkové
Výukové metody
teoretická příprava + laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Předpoklady udělení zápočtu:
(1) absolvování všech praktických cvičení, přičemž
- dvě omluvené nebo s vyučujícím dohodnuté absence jsou přípustné, student je však i tak povinen prokázat, že si učivo doplnil (v protokolu i v hlavě)
- větší počet je nutno nahradit
- neomluvené absence nejsou tolerovány
(2) kompletní zápis ze všech praktik v protokolu (podpis učitele není nezbytný)
(3) úspěšné napsání zápočtového testu, případně i dalších průběžných testů; datum konání veškerých testů bude včas oznámeno.
Informace učitele
Výuka probíhá každoročně, zpravidla v podzimním semestru.
Výuka probíhá v prostorách Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, budova H, vchod H1, studenti se shromáždí v šatně před praktikárnou. V praktikárně probíhá přednáška i cvičení.
Výuka je určena pro studenty obecné biologie se zaměřením na mikrobiologii. Mohou ji navštěvovat i studenti bakalářského studia buněčná a molekulární diagnostika, musí ale počítat s tím, že ne všemu budou rozumět.
E-mailový a telefonický kontakt - E-mail and phone contact:
doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, tel.: +420 543 183 090 (přednosta ústavu)
Secretářka: Jana Krajíčková, tel: +420 543 183 091
as. Mgr. Lukáš Vacek: vacek.lukas.88@gmail.com
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, tel. 420 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, tel. +420 543 183 092
odb. as. ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz, tel. + 420 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
Mgr. Milada Dvořáčková: milada.dvorackova@fnusa.cz
Ing. Bc. Veronika Lýčková: 324090@mail.muni.cz
as. MUDr. Alena Siváková: sivakova.alena@marsik.org
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.