Bi7170c Lékařská mikrobiologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh
Út 15:00–17:50 LF
Předpoklady
NOW ( Bi7170 Lékařská mikrobiologie )
Zkouška z biochemie, mikrobiologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyšetřovací metody v klinické bakteriologii - přehled metod, použití u jednotlivých skupin mikrobů. Základy klinické bakteriologie. Nepřímý průkaz mikrobů, serologické laboratorní metody. Základy dekontaminačních metod. Zjišťování in vitro citlivosti mikrobů na antimikrobiální látky. Virologické, mykologické a parazitologické vyšetřovací metody (základy).
Osnova
  • Diagnostika klinicky významných streptokoků a strafylokoků. Neutralizace (ASLO). Diagnostika klinicky významných G+ baktérií kromě Staf. a Strep. Difusní diskový test Diagnostika klinicky významných enterobaktérií (zkrátit), virologie Diagnostika GNFH, pasterurel a hemofilů, virologie II Diagnostika ostatních G- baktérií. MIC, očkování, odečet, interpretace Diagnostika anaerobů. E-test a jeho interpretace Diagnostika mykobaktérií a nokardií, opakování Dg. spirochetálních infekcí. Desinfekce a sterilizace Klinická mykologie Klinická parazitologie Klinická mikrobiologie I Využití molekulárně biologických metod v klinické mikrobiologii (diagnostika klinicky významných patogenů pomocí PCR)
Literatura
  • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
  • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
  • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
  • VOTAVA, Miroslav, Monika HEROLDOVÁ, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie - protokoly k praktickým cvičením. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Neptun, 2004. 94 s. ISBN 80-902896-7-3. info
  • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
  • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. info
  • GREENWOOD, David. Lékařská mikrobiologie : přehled infekčních onemocnění : patogeneze, imunita, laboratorní diagnostika a epidemiologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 686 s. ISBN 80-7169-365-0. info
  • Prvních pět litulů je základních, ostatní doplňkové.
Metody hodnocení
Praktické cvičení, zápočet. (Znalosti získané v tomto předmětu jsou předmětem praktické části zkoušky - viz předmět Bi7170)
Informace učitele
Cvičení je určeno pro studenty zaměření mikrobiologie a buněčné a molekulární diagnostiky. Výuka probíhá každoročně, zpravidla v podzimním semestru. Přednášky a praktická cvičení na sebe těsně (i tematicky) navazují, a proto je nelze oddělit. Výuka je určena pro studenty zaměření mikrobiologie a pro studenty bakalářského studia buněčná a molekulární diagnostika. E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu - prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969 (as. Zahradníček), vladana.woznicova@fnusa.cz, telefon 543 183 097 (as. Woznicová), fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 099 (as. Růžička), telefon 543 183 093 (as. Ondrovčík), telefon 543 183 097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.