G3151 Poznávání a popis ložiskotvorných procesů, minerálů a hornin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D. (přednášející), doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jakub Výravský (přednášející)
Mgr. Přemysl Pořádek (přednášející)
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:50 Gs,-1011
Předpoklady
( G1061k Mineralogie || G1061 Mineralogie ) && ( G3021k Petrografie || G3021 Petrografie ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Předmět je určen posluchačům bakalářského, magisterského i doktorského studia, kteří se chtějí procvičit v praktickém popisu a poznávání ložiskotvorných minerálů a hornin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty jak popisovat a poznávat minerály, horniny a textury typické pro různé genetické typy ložisek a seznámit je s používáním některých přístrojů a pracovních postupů používaných při prospekci ložisek nerostných surovin.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen poznat a popsat minerály, horniny a textury typické pro různé genetické typy ložisek stejně jako použít některé přístroje postupy při vyhledávání ložisek nerostných surovin.
Osnova
 • 1) Úvod, používání přístrojů a určovacích pomůcek, popois rudních textur
 • 2) Ložiska pegmatitů
 • 3) Ložiska greisenů
 • 4) Stratiformní, vulkanosedimentární, VMS, lahn-dill ložiska
 • 5) Ložiska skarnová a metasomatická
 • 6) Hydrotermální ložiska
 • 7) Zvětralinová ložiska a supergenní procesy
 • 8) Ložiska likvačních procesů a ultrabazických hornin
 • 9) Závěrečné shrnutí a průřez všemi probíranými genetickými typy ložisek
Literatura
  doporučená literatura
 • ROBB, L. J. Introduction to ore-forming processes. 1st pub. Malden, Mass: Blackwell Publishing, 2005. viii, 373. ISBN 0632063785. info
 • CHVÁTAL, Marek. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. 171 s. ISBN 8086821115. info
Výukové metody
Makroskopické studium a popis příslušných vzorků, práce s některými analytickými přístroji (XRF, kapametr) a určovacími pomůckami (mineralogická lupa, UV lampa, HCl).
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za aktivní účast na lekcích (min. 80%) a prokázání znalostí dané problematiky odevzdáním správně vyplněných pracovních listů z každé lekce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2020/2021.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/G3151