MF003 Oceňování finančních derivátů

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 4 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
MF001 Stoch. procesy ve fin. matem. && MF002 Stochastická analýza
Znalost stochastických procesů (náhodná procházka a Wienerův proces) a stochastické analýzy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit pojmy forwardového kontraktu, evropské a americké opce; použít informace o fungování exotických derivátů k sestavení portfolia s požadovanými vlastnostmi; vytvořit alternativní jistící strategie pro dané portfolio; předkládat odůvodnéná rozhodnutí k předcházení nežádoucímu vystavení tržním rizikům; interpretovat reálnou situaci v souvislostech předpokladů použitého modelu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumnět a vysvětlit pojmy forwardového kontraktu, evropské a americké opce; použít informace o fungování exotických derivátů k sestavení portfolia s požadovanými vlastnostmi; vytvořit alternativní jistící strategie pro dané portfolio; předkládat odůvodnéná rozhodnutí k předcházení nežádoucímu vystavení tržním rizikům; interpretovat reálnou situaci v souvislostech předpokladů použitého modelu.
Osnova
 • Arbitráž,
 • evropské a americké opce,
 • jednokrokové a vícekrokové diskrétní modely,
 • binomický model,
 • Blackův-Scholesův model ,
 • Blackova- Scholesova diferenciální rovnice,
 • ekvivalentní martingalová míra,
 • hraniční opce,
 • opce závislé na cestě,
 • jištění,
 • citlivosti (greeks),
 • modely struktury úrokových měr.
Literatura
 • MELICHERČÍK, Igor, Ladislava OLŠAROVÁ a Vladimír ÚRADNÍČEK. Kapitoly z finančnej matematiky. [Bratislava: Miroslav Mračko, 2005. 242 s. ISBN 8080576513. info
 • HULL, John. Options, Futures, and Other Derivatives. New Jersey: Prentice Hall, 2003. 774 s. Fifth Edition. ISBN 0-13-046592-5. info
Výukové metody
přednáška, cvičení a domácí úkoly
Metody hodnocení
2 písemné testy během semestru, každý obsahující 5 problémů. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 50% bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/MF003