Z5210 Bakalářská práce ze zeměpisu 1 (UZ)

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (cvičící)
ved. práce (cvičící)
Garance
RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Vladimír Herber, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 90 ) && ( JA001A Odborná angličtina - zkouška || JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Bakalářská práce 1 je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu a kurzu navazujícího zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím.
Osnova
  • A. Pro studenty jsou organizovány společné semináře:
  • 1. zpracování bakalářské práce po formální stránce
  • 2. práce s literaturou
  • 3. příprava prezentace k obhajobě BP
  • B. Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Literatura
  • Pokyny pro zpracování bakalářských a diplomových prací z geografie a kartografie
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Metody hodnocení
Povinná návštěva společných seminářů, zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Zapisují jen posluchači bakalářského programu zaměřeného na vzdělávání, ale jen ti, kteří budou práci zpracovávat z geografie či kartografie.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.