VSPA0622p Pathological Anatomy I - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2007
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Jan Buček, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Emil Černý, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Karel Dvořák, DrSc. (lecturer)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (lecturer)
MUDr. Karel Hušek, CSc. (lecturer)
MUDr. Eva Krejčí (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Lukáš, CSc. (lecturer)
MUDr. Eva Lžičařová (lecturer)
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Wotke, CSc. (lecturer)
MUDr. Víta Žampachová (lecturer)
Eva Benešová (assistant)
Jarmila Jelínková (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Timetable
Mon 13:45–15:00 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Thu 15:30–16:45 P51 Posluchárna V. Čermáka
Prerequisites (in Czech)
VSPA0521c Pat.anatom.-pract.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • General pathology
 • 1.-2. Methods of pathology basic nomenclature, autopsy, biopsy, cytology
 • 3.-4. Death, necrosis, metabolic and degenerative disorders cell changes and adaptation, apoptosis
 • Inflammation 5.-6. general reactions, 7. types and their characteristics, 8. specific and granulomatous inflammations
 • 9.-10. Immune system functions, reactions, autoimmune diseases,immunodeficiency
 • 11. Haemodynamic disorders of perfusion central and peripheral, general and local
 • 12. Proliferative changes hypertophy, hyperplasia, metaplasia
 • General oncology 13. carcinogenesis, classification of tumors, 14. mesenchymal, epithelial, 15. neuroectodermal, germinal, mixed tumors, mesothelioma, choriocarcinoma
Literature
 • BEDNÁŘ, Blahoslav. Patologie : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1982. 682 s., ob. info
 • Speciální patologie. Edited by Ctibor Povýšil. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 151 s. ISBN 80-7184-484-5. info
 • Speciální patologie :neuropatologie, patologie kosterního svalstva, patologie novorozence, malabsorpční syndrom. Edited by Karel Dvořák. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 51 s. ISBN 80-210-1340-0. info
 • BUČEK, Jan. Praktikum z patologie :pitevní cvičení. 4. přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 88 s. ISBN 80-210-0721-4. info
 • FEIT, Josef, P. MIŘEJOVSKÝ and I. STEINER. Kontrolní otázky z patologie (Test question in pathology). 1st ed. Praha: Triton, 1998. ISBN 80-85875-89-6. info
 • Praktikum z patologie 1 :histopatologie. Edited by Milan Macek. 2. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1989. 182 s. ISBN 80-210-0011-2. info
Assessment methods (in Czech)
Přednášky: dvakrát týdně
Praktika: střídavě pitevní a histopatologická cvičení, výuka je povinná, znalosti jsou průběžně ověřovány
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on course enrolment limitations: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z neurověd.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.muni.cz/atlases
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2007/VSPA0622p