PPZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radomír Kučera (přednášející)
JUDr. Jindřiška Šedová, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Čt 16:20–17:55 P101, Čt 16:20–17:55 P106, Čt 16:20–17:55 P102
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 499 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/499, pouze zareg.: 0/499, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/499
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy práva (PPZAPR) Předmět má převážně teoretický charakter, ale je koncipován tak, aby zprostředkoval znalost vybraných právních institutů potřebných pro efektivní orientaci v pozitivní právní úpravě. Studenti se seznámí s podstatou práva jako společenského jevu a s jeho funkcemi. Osvojí si základní pojmy teorie práva. Naučí se používat konkrétní prameny práva v České republice a právní normy tak, aby je dokázali používat, interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti a orientaci v systému právních odvětví. Zvláštní pozornost patří mechanismům kontroly státní moci zejména ve vztahu k jednotlivci (základní lidská práva, dělba moci, zásada právního a demokratického státu). Předmět vytváří základní znalosti pro výuku ostatních předmětů z oblasti práva. Předmět vytváří nezbytný základ pro výuku předmětů "Obchodní právo" a "Správní právo". Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
 • 1. Stát: pojem, znaky, funkce.

  2. Struktura státní moci, speciálně v ČR. Ústava ČR.

  3. Organizace veřejné správy. Státní správa, samospráva.

  4. Pojem práva, systém práva. Právo soukromé a veřejné.

  5. -- (státní svátek) --

  6. Právní norma a její struktura. Prameny práva. Hierarchie právních norem

  7. Právní vztah, subjektivní právo a povinnost

  8. Subjekty práva, právní subjektivita

  9. Právní skutečnosti. Právní odpovědnost

  10. Realizace, aplikace a interpretace práva.

  11. Soukromoprávní, trestní a správní proces. Vynutitelnost práva

  12. Právní stát, demokracie, sociální stát, základní lidská práva a svobody.

  13. Ústavní a mezinárodněprávní ochrana lidských práv. Právní a politická kultura. Právní vědomí. Právní informatika.

Literatura
 • KUČERA, Radomír. Základy práva. 1. vyd. Brno: MU, 2002. 89 s. ISBN 80-210-2940-4. info
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 5. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxiii, 373. ISBN 8071796689. info
 • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 352 s. ISBN 8021015756. info
Informace učitele
prozatím nezadáno
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.