A2MK_ACWR Akademické psaní

Pedagogická fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/0/12. 12 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Radek Vogel, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Naděžda Vojtková
Katedra anglického jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The main objectives of the course Academic Writing are to familiarise students with the methodology of science; to introduce them to the formal written style and its genres; to enhance their ability to use English appropriately in writing for academic purposes; and to expand and practise the vocabulary and grammar of Academic English.
Osnova
 • 1. Introduction. Writing an academic essay - instructions and recommendations.
 • 2. Methodology of science. Written vs. spoken medium. Formal vs. informal styles.
 • 3. Genres of academic and scientific writing. Scientific prose style vs. popular scientific / didactic style. Linguistic appropriateness.
 • 4. Cohesion and coherence. Lexical and grammatical cohesion. Connectors.
 • 5. Punctuation in English.
 • 6. Vocabulary of academic texts. Abbreviation.
 • 7. Syntax of academic texts. Word order.
 • 8. Quotations and paraphrases. Endnotes and footnotes. Bibliography/references.
Literatura
 • URBANOVÁ, Ludmila a Andrew Philip OAKLAND. Úvod do anglické stylistiky. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 148 s. Studium. ISBN 80-86598-33-0. info
 • MACPHERSON, Robin. Základy anglické stylistiky. Praha: Academia, 1997. 240 s. ISBN 80-200-0644-3. info
 • CRYSTAL, David. The Cambridge encyclopedia of the English language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. vii, 489. ISBN 0521401798. info
 • ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda : přehled a slovníky. Vyd. 3., dopl. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2001. 341 s. ISBN 8024601540. info
Metody hodnocení
Completion prerequisites:
- attendance - minimum 80%;
- active participation in seminars;
- seminar essay - a piece of academic text, due on January 5, 2009.

Teaching methods:
- explanation, practice and discussion in class;
- home study and written assignment.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.