LJMedA05 Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející), Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 VP
Předpoklady
Důkladná znalost latiny zhruba v rozsahu bakalářského studia, studenti se mohou zapisovat ještě před složením státní bakalářské zkoušky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studentům magisterského cyklu, ve výjimečných případadech jej lze po dohodě s vyučujícím zapsat semestr před složením státní bakalářské zkoušky.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit vývoj středolatinské literatury do 11. století; vyjmenovat a chronologicky seřadit profilové autory středolatinské prózy a poezie; charakterizovat jejich tvorbu a její význam; interpretovat nejvýznamnější latinské spisy daného období.
Osnova
 • 1) Nejvýznamnější žánry středolatinské literatury a nástin jejich vývoje
 • 2) Specifické rysy středověké literatury
 • 3) Předpoklady literárního vývoje v pozdně římském období
 • 4) Přehled latinské patristiky
 • 5) Tzv. období interim v různých částech Evropy
 • 6) 9.-10. století - Karolinská a Ottonská renesance
 • 7) 11. století - počátek rozkvětu středověké latinské literatury
Literatura
  povinná literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. 1. vyd. Praha: Arista - Baset, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86410-70-8. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
  doporučená literatura
 • KUŤÁKOVÁ, Eva a Anežka VIDMANOVÁ-SCHMIDTOVÁ. Slovník latinských spisovatelů. Praha: Odeon, 1984. info
  neurčeno
 • BRUNHÖLZL, Franz. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters I. München: W. Fink, 1975. info
 • Letteratura latina medievale, (secoli VI-XV) :un manuale. Edited by Ferruccio Bertini - Claudio Leonardi. Firenze: SISMEL, 2002. xii, 512 s. ISBN 88-8450-098-2. info
 • BARTOŇKOVÁ, Daša. (ed., transl.) Gian Biagio Conte: Dějiny římské literatury. 2., revid. a dopl. vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2008. 800 s. sine. ISBN 978-80-86791-57-9. info
 • MANITIUS, Max. Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. München: Beck, 1911. I. info
Výukové metody
Přednáška o jednotlivých tématech; četba vybraných ukázek z děl probíraných autorů.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na kurzu (min. 75%); prezentace vybraného textu; ústní pohovor na základě jednoho z textů probíraných v seminářích.
Navazující předměty
Informace učitele
Vedle uvedené literatury vezme uchazeč v úvahu obsah přednášek a texty, jimiž byl výklad přednášky provázen.
Apart from the prescribed literature, students should also take into consideration the contents of lectures and the presented texts.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/LJMedA05